Meny
    sami.se » Nyhet »
  • Kulturrådspengar till digital utbildning

Foto: TT/Shutterstock

Det som under pandemin blev väldigt tydligt för hela branschen var att ersättningarna från streaming var näst intill obefintliga. Restriktionerna fick därför förödande konsekvenser för artister och musiker när många arbetstillfällen försvann och det visade sig vara svårt att försörja sig utan en fungerande marknad för live-konserter. För många artister och musiker blev det också uppenbart att bristen på kunskap i upphovsrätt i den digitala miljön var en av anledningarna till att man inte alltid fick den ersättning som man skulle kunna ha rätt till.

 

Onödigt låga ersättningar kan vara en följd av dåliga kontrakt med svepande överlåtelser av rättigheter, okunskap i hur man registrerar sina inspelningar för rätt ersättning hos streamingtjänster eller kollektiva rättighetsorganisationer, eller bristande insikt i hur man tar tillvara sina rättigheter internationellt. De nya utbildningarna kommer därför att fokusera på två specifika områden:

 

  1. Upphovsrätt i ekosystemet för artister och musiker
  2. Kunskap om metadata i de digitala tjänsterna (streaming, sociala medier, kollektiv rättighetsförvaltning, VOD, NTF, gaming mm)

 

Utbildningarna kommer att göras i digitalt format för att nå ut brett med kunskapen, och av samma anledning kommer vi anlita artister och musiker som budskapsbärare. Skulle du vara intresserad av att medverka i vårt utbildningsmaterial? Hör gärna av dig till oss, mejla en intresseanmälan till info@sami.se