Meny

För att möta våra olika typer av kunder har vi både handläggare som sköter mindre kunder och Account Managers som hanterar våra stora kedjor. Dessutom har vi musikkonsulenter ute på fältet som hjälper till när kommunikation på distans inte räcker till.

För våra Account Managers ligger fokus på att ta hand om de stora kedjekunderna med så kallade samordningsavtal. Ett samordningsavtal innebär enkelt att huvudkontoret tecknar avtal för alla enheter, och musikavgiften för alla enheter samlas i en faktura. Idag har över 150 kedjor samordningsavtal med SAMI, det rör sig om både franchise och helägda kedjor inom alla olika branscher på den svenska marknaden. För de stora kedjorna är det värdefullt med en kontaktperson med specifik inblick i deras avtal, och som ser till att avtalet är uppdaterat inför fakturering.

Jämför man med hur det var för tio år sedan så har marknaden idag betydligt bättre insikt i vilket värde rätt musik har för varumärket. Men långt ifrån alla väger in samtliga parametrar när de fattar beslut om bakgrundsmusiken och fastnar på priset, man ser det som en kostnad snarare än som en investering. Men vad får man för pengarna? Hur låter ditt varumärke och vilken musikkatalog krävs för att nå ett flexibelt och autentiskt ”sound id”? Vilka synergier och kommersiella samarbeten kan hittas utifrån en utarbetad musikprofil? Kan ett musikval vara hållbart? Det är frågor som våra Account Managers försöker lyfta och påminna om i mötet med både nuvarande och potentiella kunder.

De stora kedjorna som verkligen maxat sin musikinvestering har gjort en ordentlig analys och besvarat de här frågorna. De har en klar uppfattning om hur de vill upplevas och vad de vill förmedla med sin musikprofil. Det är då man kan låta kurerade spellistor ta avstamp i varumärkesmanual och schemalägga musik utifrån kundflöden, teman, säsonger, tid på dagen och så vidare. Musikprofilen kan också avspeglas i artistsamarbeten och kopplas till övrig marknadsföring. Det gäller att se till att spellistorna håller en god variation, god kvalitet och ett visst mått av igenkänning. Det är också faktorer som påverkar personalen för att de ska trivas och leverera på topp i sin arbetsmiljö. En premiumkatalog med ett oändligt utbud behövs inte minst för att kunna skapa ett unikt och eget sound, vilket är en förutsättning för att sticka ut på ett positivt sätt och attrahera kunder och gäster. Då kan man också vara trygg med att den musiklösning man valt är hållbar genom hela värdekedjan – att artisterna och musikerna får skälig ersättning när musiken används.

Vill du lära dig mer om skillnaderna mellan de olika musikalternativen på marknaden, veta mer om samordningsavtal eller har andra frågor till våra säljare? Hör av dig till kam@sami.se.