Meny
    sami.se » Nyhet »
  • Musiker måste få ersättning för streaming – SAMI svarar på den havererade utredningen

Digitaliseringen och nya globala affärsmodeller har kraftigt förändrat villkoren för landets musiker och artister. Möjligheterna att nå ut med musik har blivit bättre, men möjligheten att få skäligt betalt har samtidigt försämrats. Den negativa spiralen med allt skevare villkor i musikbranschen måste motverkas.

Musiker och artister måste ha rätt till en garanterad minimiersättning vid streaming som inte kan förhandlas bort. Om en oavvislig ersättningsrätt införs i Sverige skulle fler musiker och artister kunna försörja sig på sin musik och svensk musikkultur skulle få större möjlighet att bära sig själv ekonomiskt.

En oavvislig ersättningsrätt för musiker och artister finns redan i andra EU-länder, till exempel i Spanien och Belgien, samt delvis även i Tyskland. Sverige bör som ledande musiknation inte halka efter utan vara med och leda utvecklingen.

Behovet av åtgärder har aldrig varit större för landets musiker och artister. Därför anser vi att denna utredning är ett svek mot svenska musiker och en havererad utredning. Frågan måste ses över igen på nytt och behandlas med den seriositet som den kräver.

Läs SAMI:s, Musikerförbundets och Symfs gemensamma remissvar här →

Vår jurist Lise Guterstam svarar gärna på frågor, du når henne på lise.guterstam@sami.se eller 08-453 34 02.