Meny
    sami.se » Nyhet »
  • Artisters, musikers och skådespelares rättigheter i Europa

Syftet med studien, som omfattar både utövare på musikområdet och utövare verksamma inom scen och film, är att ge en bild av vilka rättigheter som utövare har, betydelsen av kollektiv förvaltning av utövarrättigheter och på vilket sätt utövarrättigheter skiljer sig från upphovsrätten för kompositörer, textförfattare och andra upphovspersoner. Studien redogör också för de utmaningar som mediautvecklingen inneburit för utövare och vilka rättsliga åtgärder som behövs för att också artister, musiker och skådespelare, ska få en rättvis och balanserad plats i streamingekonomin. Studien slår fast att den viktigaste och mest brådskande åtgärden är att ge utövarna en rätt till en garanterad skälig ersättning när deras musik eller film streamas. Du kan läsa studien här.

Studien presenterades på ett välbesökt seminarium i Bryssel den 7 september och SAMI var förstås på plats.

Vikten av kollektiv förvaltning för artister togs också upp av Laura Canjura från SCAPR. Hon gav deltagarna en global översikt över hur den kollektiva förvaltningen av artisters rättigheter är en växande världsomspännande verksamhet också sett i siffror, och framhöll den viktiga roll som de europeiska utövarorganisationerna har även internationellt. Även gästföreläsare Crispin Hunt, grundare av Ivors Academy, multi-platina säljande artist, låtskrivare och skivproducent som har arbetat med Florence & The Machine, Jake Bugg, Lana Del Rey, Rod Stewart och många andra, vittnade om behovet av en garanterad, löpande ersättning för streaming och lyfte fram vikten av kollektiv rättighetsförvaltning. Crispin berättade bland annat att han trots en framgångsrik musikkarriär och över en miljard streams inte fått någon ersättning från sitt skivbolag.

Musikbranschforskaren Daniel Johansson deltog genom en videohälsning där han berättade om rapporten ”Streams & Dreams – A fair Music Economy For All” som han gjort på uppdrag av International Artist Organisation (IAO). Rapporten visar tydligt på artisters missnöje över dagens system där de får alltför låg ersättning när deras musik streamas. Daniel konstaterade att han under sitt arbete med rapporten kommit fram till slutsatsen att nuvarande ordning är ohållbar och att artisternas ersättningsrätt måste kompletteras med lagstiftning som säkerställer att de faktiskt får betalt  för streaming.