Meny
    sami.se » Nyhet »
  • Nya viktiga regler för artister och musiker
  • Du som är artist eller musiker har nu rätt till skälig ersättning när du överlåter eller licensierar dina låtar eller din medverkan på en låt. Enligt SAMI har detta alltid varit en självklarhet, men nu framgår det tydligt i upphovsrättslagen. Rätten till skälig ersättning går inte att avtala bort i till exempel ett artistavtal.

 

  • Om den avtalade ersättningen senare visar sig vara oproportionerligt låg i förhållande till vad din motpart, till exempel ett skivbolag, tjänat på din låt, har du nu rätt till ytterligare ersättning för framtida användning av din musik. Inte heller rätten till ytterligare ersättning går att avtala bort.

 

  • Skivbolag (eller andra bolag som köpt eller anskaffat en artists eller musikers rättigheter) är numera som huvudregel skyldiga att lämna aktuell, relevant och grundlig information till de medverkande minst en gång om året. Av informationen ska det  framgå på vilket sätt låten har använts och vilka intäkter låten haft.

 

Läs mer i regeringens proposition

Det finns utförlig information om de nya reglerna och hur de bör tolkas i regeringens proposition som ligger till grund för den nya lagstiftningen. Den som vill lära sig mer kan läsa från sidan 226 där de regler som är relevanta för artister och musiker kommenteras. Hur reglerna ska tolkas är det dock slutligen domstolarna som bestämmer. Läs regeringens proposition här  →

Det kan vara bra att veta att SAMI inte lämnar någon juridisk rådgivning avseende individuella avtal (till exempel artistavtal) och vi kan därför inte ge några råd eller rekommendationer om de nya reglerna. Fackförbunden däremot erbjuder ofta juridisk rådgivning som medlemsförmån. Till exempel hjälper Musikerförbundet, Symf och Scen & Film sina medlemmar med juridisk rådgivning och förhandling av avtal.