Meny
    sami.se » Nyhet »
  • Musiker kräver en rättvis streamingmarknad

Panelen leddes av Nick Yule från AEPO-ARTIS och inkluderade musikerna och experterna Anneli Axelsson från Sverige, Tom Gray från Storbritannien och Tom Kestens från Belgien. Närvarande publik var bland annat musiker, artister och flera kulturpolitiker.

Tom Gray, brittisk musiker och låtskrivare samt grundare av kampanjen #BrokenRecord, påpekade att den enskilda musikern ofta har en mycket svag ställning i branschen och i praktiken saknar förhandlingsmöjlighet. Musiker och artister saknar också insyn i de kontrakt som skivbolagen har med streamingtjänsterna. Politiska reformer är därför nödvändiga och i synnerhet införande av en oavvislig ersättningsrätt som innebär att musiker får ersättning direkt från streamingplattformarna, menade Gray.

– The simple fact is where there is human endeavour and it’s making somebody else wealthy, that wealth should at least be shared with the person who made the endeavour”, sa Tom Gray, brittisk musiker och expert.

Flera deltagare lyfte problematiken kring att streamingtjänster som Spotify inte betalar ut ersättningar direkt till artisterna, utan till skivbolagen som sedan fördelar pengarna vidare, baserat på kontrakten de har med artisterna. Detta har öppnat upp för dagens problem där kontrakten är djupt orättvisa och lämnar artisterna med en mycket låg andel av intäkterna eller till och med ingenting. Särskilt allvarlig ansågs situationen vara för de musiker som inte får någon ersättning alls för streaming, utan som endast får en engångsersättning vid inspelningstillfället. Hur dessa musiker ska kunna försörja sig när radiolyssnandet successivt går ned sågs som ett stort problem.

Under samtalet nämndes av flera deltagare att ett antal europeiska länder, inklusive Spanien, redan har infört en oavvislig ersättningsrätt som ger musiker en garanterad mini-ersättning för streaming. Deltagarna beskrev också hur kraven på sådan lagstiftning växer i många länder. Därför betonades vikten av samordnade ansträngningar framöver av musiker och deras organisationer i hela Europa för att på allvar sätta press på att lösa problemet med bristande ersättning.

Anneli Axelsson hänvisade till den nu avslutade svenska utredningen som mer eller mindre negligerade problematiken med den skeva maktbalansen på musikmarknaden. Hon uppmanade till att göra om och att göra rätt. Hon hänvisade även till rapporten ’Streams & Dreams’ från International Artists’ Organisation (IAO), författad av den svenske forskaren Daniel Johansson, där det konstateras att det råder en utbredd missnöjdhet med ersättning för streaming bland artister och musiker.

– Gör om, gör rätt, sa Anneli Axelsson, svensk musiker, om den svenska utredningen om en oavvislig ersättningsrätt.

Tom Kestens, musiker och politisk rådgivare från Belgien, uppmanade närvarande riksdagspolitiker att agera mer kraftfullt för att skydda musikernas rättigheter och betonade att personer inom kreativa yrken också måste få betalt för sina arbetsinsatser.

– Art is work, betonade Kestens. Han förklarade även att någon traditionell kollektivavtalsförhandling överhuvudtaget inte är möjlig samt att rollen som kreativ musiker innebär risktagande och att detta risktagande måste belönas med en andel av intäkterna när det går bra. Konkret lagstiftning för att värna kulturen och kulturskaparna behövs därför, men också en förändrad syn på kreativt skapande, påpekade Kestens.

– I think it’s historical time. These are the times of possibility, we have a chance to write history. And also to really look at the value of what we’re creating. Nothing can take our need to make music away from us. And the music, that is what is most important, sa Anneli Axelsson, svensk musiker och expert.

Avslutningsvis kommenterade politikerna frågan. Den tidigare kulturministern Amanda Lind uttryckte exempelvis sin besvikelse över att utredningen om en oavvislig ersättningsrätt inte ledde till något konkret förslag. Hon betonade vidare vikten av att följa hur andra länder tillämpar lagstiftningen och vad Sverige kan lära sig av dem.

Panelsamtalet var en del av ett större arbete för att skapa en rättvisare streamingmarknad för musiker och artister runt om i Europa. Musiker och artister har länge kämpat för rättvisa villkor på en marknad som alltmer gynnar stora företag och skivbolag på bekostnad av de som framför musiken.

Vid frågor kontakta Lise Guterstam, Samhällspolitiskt ansvarig och senior jurist:
lise.guterstam@sami.se, 08 453 34 02, 072 076 27 54