Meny
    sami.se » Nyhet »
  • Enkätundersökning: Får du allt som du har rätt till från ditt skivbolag?

Jag svarar gärna, ta mig till enkäten →

Som tack för hjälpen blir du inbjuden till att medverka i en kostnadsfri onlineworkshop. Där får du veta mer om de nya lagarna och dina  rättigheter, samt ställa frågor till både branschexperter och advokater.

 

Kort om vad de nya lagarna säger:

1. Alla artister och musiker har rätt till skälig ersättning när de överlåter eller licensierar sina rättigheter till t ex ett skivbolag.

2. Skivbolag är numera skyldigt att minst en gång om året redovisa för artisten hur inspelningen används och vilka intäkter bolaget haft på grund av inspelningen. Informationen ska vara ”aktuell, relevant och uttömmande”.  Redovisningen bör t ex innehålla information om hur mycket bolaget  tjänat på varje inspelning från   streamingtjänster som Spotify, YouTube, TikTok och Instagram, liksom  information om intäkter för fysisk försäljning, synkroniseringsavtal etc.

3. En artist eller musiker har rätt till ytterligare ersättning om det visar sig att den ersättning man tidigare fått är alltför låg i förhållande till hur mycket bolaget tjänar. Det innebär i praktiken att t ex.  en högre royalty ska utgå för framtida nyttjanden (streaming, försäljning etc).

4. Under vissa omständigheter har du rätt att återta dina rättigheter från skivbolaget.