Meny

När behöver vi ha musikavtal?

Ett musikavtal behövs när ni spelar musik, radio eller har tv i receptionen, fikarummet, gymmet eller andra lokaler där gäster vistas. Detta gäller även om personalen kan lyssna på musik via jobbmobilen, datorn, hörselkåpor eller annan utrustning som arbetsgivaren tillhandahåller. Dessutom behövs ett musikavtal om ni spelar musik på after work, personalfester eller andra evenemang för anställda.

Vill ni ha på musik på jobbet?

Om ni vill spela musik på jobbet, ska ni teckna ett musikavtal med SAMI. Musikavtal ger er rätt att spela musik på arbetsplatsen och samtidigt säkerställer ni att artister och musiker får betalt när deras musik spelas offentligt. Teckna musikavtal här → 

Vad säger upphovsrättslagen?

Upphovsrättslagen ger artister och musiker rätt att få betalt när deras musik spelas offentligt. Även arbetsplatser räknas som offentlig miljö när det finns minst 40 anställda, där minst 20 kan lyssna på musik. Därför behöver ni betala musikavgift när era anställda lyssnar på musik på jobbet.

Vårt uppdrag är att samla in musikavgift från alla som spelar musik i sin verksamhet och betala ut pengarna till de som är med på låtarna. Kostnaden för musikavgiften är avdragsgill.