Meny

Det viktigaste ur SAMI:s perspektiv är tydliggörandet av transparenskrav när det gäller vilken data olika AI-modeller har tränats på. Den nya lagstiftningen kan komma att innebära bättre verktyg för rättighetshavare. Framförallt när det gäller möjligheten att kräva teknisk redovisning av vilken data AI-modeller använt samt redovisning av hur företagen tekniskt har säkerställt att de följer rådande upphovsrättslagstiftning. Det är en mycket tydlig signal om att upphovsrätt är viktigt och inte kan bortses ifrån.

Mycket återstår dock innan detta är en verklighet, och alla problem löses inte med den här lagstiftningen. Inte minst medlemsländernas egen anpassning till den nya lagstiftningen återstår. AI-modellerna utvecklas samtidigt med rekordfart. Detsamma kan inte sägas om lagstiftningsprocesserna som av naturliga skäl tar tid. Det innebär, och kommer att innebära, utmaningar.

För SAMI:s del är AI-frågan fortsatt högt prioriterad, i synnerhet att säkerställa utövarnas möjligheter till ersättning även när AI-tekniken skapar stora förändringar i hur musik skapas, distribueras och används. För Sverige som stor musiknation i världen borde det vara särskilt viktigt att säkerställa att upphovsrättsliga principer skyddas också när AI tar över allt mer.

Här kan du läsa mer om den antagna lagen →