Meny
    sami.se » Nyhet »
  • 2023 – ett av SAMI:s bästa år någonsin

Organisationens totala intäkter under året uppgick till 250 miljoner kronor. Det är fortfarande insamlingsområdet offentligt framförande som står för de största intäkterna. Under 2023 uppgick dessa till 94 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 14 procent jämfört med föregående år. De internationella intäkterna har återgått till en mer normal nivå och intäkterna under året uppgick till 76 miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med två procent.

– Ett väldigt bra år! Rent ekonomiskt blev det SAMI:s näst bästa år någonsin. Men vi befinner oss fortfarande i viss återhämtning efter pandemin och har samtidigt gått in i en lågkonjunktur. Att vi lyckats så bra under dessa utmanande förutsättningar, samtidigt som vi satsat på att utveckla och lansera nya tjänster – det måste klassas som ett rekordår, säger Stefan Lagrell, vd på SAMI.

Med ökande intäkter följer även ökande utbetalningar efterkommande år. Under 2023 betalade SAMI ut 191 miljoner kronor till artister och musiker, både i Sverige och utomlands. Jämfört med föregående år motsvarar det en ökning med 26 procent. Därutöver sattes 216 miljoner av för utbetalning kommande år, en ökning med sex procent. Även medlemstillströmningen fortsätter att stadigt öka och SAMI hade vid årets slut 53 632 medlemmar.

SAMI i siffror 2023:

  • Totala intäkter: 250 Mkr (+3%)
  • Total utbetalning: 191Mkr (+26%)
  • Avsatt för framtida utbetalningar: 216 Mkr (+6%)
  • 67 internationella utväxlingsavtal i 54 länder
  • Antal anslutna i slutet av året: 53 632 (+4%)
  • Totalt fick 82 229 (+14%) svenska och utländska artister och musiker ersättning från SAMI under året – av dessa var 15 401 direktanslutna till SAMI

Läs hela SAMI:s årsredovisning 2023 →