Meny
    sami.se » Nyhet »
  • Överenskommelse om den historiska PKE-skulden

Ersättningen ska fördelas mellan Copyswedes 14 olika organisationer för att betalas ut till rättighetshavare inom musik, ljudböcker, tv-program, filmer och utsända poddar.SAMI är en av Copyswedes medlemsorganisationer och kommer att få den andel av ersättningarna som ska fördelas till artister och musiker. Pengarna har dock inte betalats ut från Copyswede än, och det är inte heller fastställt hur dessa ska fördelas till rättighetshavarna. Eftersom ersättningarna rör många år och långt tillbaka i tiden kommer SAMI att behöva utarbeta ett särskilt fördelningsunderlag för detta syfte. Vi kan inte ge någon exakt prognos för när pengarna kan komma att betalas ut, men vi räknar med att kunna börja utbetalningarna under året.

Du kan läsa mer om den historiska PKE-skulden på Copyswedes hemsida.