Meny
    sami.se » Nyhet »
  • Stor artistundersökning avslöjar: DSM-direktivet misslyckas med att leverera rättvis ersättning till artister och musiker i hela Europa

Idag släpptes Daniel Johansson rapport Streams and Dreams del två, som kartlägger verkligheten för artister i förhållande till DSM-direktivet, vilket bland annat ska säkerställa transparent information och skälig ersättning från streaming.

Viktiga insikter från rapporten:

  • Mer än 69% av alla artister och musiker anser att deras streamingintäkter är otillfredsställande
  • 65% har inte fått den nivå av detaljerad information och transparens som de har rätt att få enligt lag
  • Endast 35 av 4 215 artister och musiker har lyckats justera sina avtalsvillkor och få ytterligare ersättning
  • Endast 4% har försökt  omförhandla orimligt låga ersättningar, och av dem misslyckades 64%
  • Möjligheten till alternativ tvistlösning som ska undvika kostsamma rättstvister och minimera konflikt mellan parterna har knappt använts, och de fall den har använts, ansåg 60% av artisterna att den inte var hjälpsam

Siffrorna visar tydligt att implementeringen av DSM-direktivet inte levererar utifrån sina löften och det är uppenbart att det finns mycket kvar att göra.

– Undersökningen bekräftar verkligen att det är dags att höja ribban och ta DSM-direktivet på allvar. Det är en tydlig signal till lagstiftarna att vakna upp och skapa rättvisa villkor för en hållbar musikbransch. SAMI förespråkar fortfarande en oavvislig ersättningsrätt, säger Jan Granvik, SAMI:s styrelseordförande.

En klar majoritet (88%) av de som svarat anser att streamingintäkter inte fördelas på ett rättvist sätt, och öppna svar i undersökningen visar på stor frustration inte bara när det gäller ersättning, utan även förståelse för den utsatta situationen för kreatörer överlag.

– SAMI har länge arbetat för att belysa behovet av förändring inom detta område. Rapporten ger insikter man inte längre kan blunda för vad gäller den verklighet som artister och musiker lever i idag, och de utmaningar som alla utövande konstnärer i EU står inför, säger SAMI:s vd Stefan Lagrell.

Om rapporten:

Undersökningen genomfördes i samarbete mellan IAO (International Artist Organisation) och AEPO-ARTIS (Association of European Performers’ Organisations), som representerar organisationer för kollektiv rättighetsförvaltning i hela Europa. Med svar från mer än 9 500 artister och musiker över hela Europa är detta sannolikt den största artistundersökning som någonsin gjorts.

Läs hela rapporten här (pdf) →