Meny
  sami.se »
 • Benämningar under Utbetalningar
 • Utsändning – Ersättning för framförande som sänds i etern via radio, television, lokalradio- och tv-stationer samt närradiostationer.
 • Webbsändning– Ersättning för:
  Simulcasting – Samtidig och oförändrad utsändning av radio och tv via internet.

  Webcasting – Ljudsändning via internet som kan fungera som en kompletterande sändningskanal för en vanlig radio- eller tv-station.

  Webb on demand – On demand-tjänster av film och tv via internet.

 • Offentligt framförande – SAMI:s insamling för offentligt framförande från företag och organisationer i Sverige som använder musik i sin verksamhet, exempelvis restauranger, butiker, hotell. Insamlingsområdet omfattar ca 40 000 kunder som bearbetas och hanteras av SAMI:s avdelning Försäljning & Marknadskommunikation. Omfattar även ersättningar från musik framförd på nattklubbar i Sverige.
 • Privatkopiering – Kompensationsersättning till musiker och artister för inkomstbortfall vid kopiering av fonogram för privat bruk.
 • Utlåning – Ersättning som kompenserar musiker och artister för inkomstbortfall vid utlåning av fonogram på bibliotek.
 • Framförandeersättning – Omfattar ersättningar som inte specificerats.
 • Internationell ersättning – Ersättning som samlats in med hjälp av utväxlingsavtal med SAMI:s systerorganisationer runt om i världen.