Meny

Information om den nya lagen om Kollektiv förvaltning av upphovsrätt

Anslutning till SAMI och SAMI:s förvaltningsuppdrag

Du som är utövande konstnär på musikområdet (artist eller musiker) kan ge SAMI ett förvaltningsuppdrag att samla in ersättning vid offentligt nyttjande av inspelat framförande samt till annan sekundäranvändning enligt Upphovsrättslagen (SFS 1960:729) och motsvarande utländsk lagstiftning.

Du ansluter dig till SAMI genom att fylla i detta formulär och sedan underteckna kontrakt som skickas hem till dig. Genom anslutningen ger du ditt medgivande till att SAMI förvaltar dina rättigheter på sådant sätt och enligt de villkor som framgår av anslutningsavtalet och SAMI:s stadgar.

Rätt att begränsa eller säga upp förvaltningsuppdraget

Om du vill begränsa SAMI:s förvaltningsuppdrag är det viktigt att du kontaktar SAMI. Begränsningen kan göras samtidigt som du ansluter dig eller vid ett senare tillfälle i enlighet med de begränsningsvillkor som framgår av stadgarna (länk till dem). Du har även rätt att säga upp förvaltningsuppdraget.

Avdrag från rättighetsintäkter

Av de intäkter som SAMI samlar in varje år går en viss andel till administrativa kostnader, så kallade förvaltningsavgifter. SAMI har i enlighet med sina stadgar, även möjlighet att göra avdrag för kostnader för kulturella- och utbildningsrelaterade ändamål. Föreningsstämman beslutar varje år om sådana avdrag ska göras och hur dessa medel ska användas.