Meny
    sami.se »
  • Information på självfakturan

Förvaltningskostnader
De avdrag för förvaltning som vi gör på din svenska ersättning, redovisas på din självfaktura (från och med insamlingsåret 2018). Även avdrag som gjorts av utländska organisationer i samband med insamling i det andra landet redovisas, förutsatt att SAMI får del av den på individnivå. Alla organisationer gör avdrag för sina kostnader för insamling och fördelning, men det är inte alla som kan redovisa kostnaderna på individnivå ännu. Har vi inte fått informationen redovisas den som n/a.

Utländska ersättningar fördelas av den utländska organisationen och till skillnad från många andra organisationer betalar SAMI ut ersättningen till dig utan några ytterligare avdrag.

Skatt
SAMI drar ingen skatt på din ersättning. I slutet av januari varje år skickar vi en kontrolluppgift på utbetald ersättning till dig och till Skatteverket, och du deklarerar själv din inkomst till Skatteverket. Om en utländsk organisation dragit skatt från dina ersättningar i det andra landet redovisas det också på Mina Sidor, förutsatt att SAMI fått informationen. Har vi inte fått någon uppgift redovisas det som 0 (noll).

Kontakta Skatteverket om du har frågor om hur du tillgodoräknar dig skatt avdragen i ett annat land.
Läs mer på Skatteverkets hemsida

Utbetalning
Din ersättning måste uppgå till minst 200 kr för att vi ska göra en utbetalning. Får du dina utbetalningar till ett konto i utlandet är minimibeloppet 500 kr. Ersättning under beloppsgränsen ligger kvar tills utbetalningsnivån är uppnådd.