Meny
    sami.se »
  • Moms vid självfakturering

Vill du att SAMI ska lägga moms på dina fakturor måste du meddela oss och skicka in en kopia av ditt momsregistreringsbevis. Vi inkluderar därefter moms på dina fakturor och du ansvarar för att momsen redovisas och betalas in till Skatteverket på rätt sätt.

Är du osäker på om du är skyldig att redovisa och betala moms rekommenderar vi att du kontaktar Skatteverket eller din skatterådgivare för vägledning. Mer information om hur momssystemet fungerar hittar du på Skatteverkets hemsida.

Självfakturering

När du får ersättning från SAMI använder vi oss av så kallad självfakturering. Det innebär att vi både ställer ut din faktura och betalar ut fakturabeloppet till dig. Du som artist/musiker behöver därför inte skicka en faktura till oss för att få din ersättning.

Trots att det är SAMI som ställer ut fakturan är det du som ansvarar för att faktureringen är korrekt. Om du har fått en självfaktura som du anser är felaktig ska du omedelbart kontakta ekonomiavdelningen så att fakturan kan ändras. Din självfaktura kan du skriva ut på Mina Sidor.