Meny

Ansökan till Power UP! 2022 är stängd.

Föreläsningarnas innehåll:

(Klicka på ett block för att se hela innehållet.)

MUSIKBRANSCHENS AKTÖRER – VEM GÖR VAD OCH VARFÖR FINNS DE?

MÅNDAG 29 AUGUSTI 2022, kl 10–17

Linda Portnoff, Riteband

– De fackliga organisationerna – Musikerförbundet, SYMF och TF
– SAMI
– Copyswede, Klys
– STIM och dess huvudmän SKAP, FST och SMFF
– IFPI, SOM och Skivbolagen
– Musiksverige, Export Music Sweden
– MMF och svenska managers
– Livebranschen – bokarna och arrangörerna

Lise Guterstam, SAMI

– Så fungerar ett upphovsrättssällskap
– Upphovsrättsprocessen på EU-nivå

STYRELSEARBETE – SÅ FUNKAR DET

MÅNDAG 14 SEPTEMBER 2022, kl 10–17

Torsten Örtengren, Styrelseakademin

– Lagen om ekonomiska föreningar (vilken lagstiftning gäller för fackliga organisationer)
– Föreningsstämman – varför är den så viktig och vad är dess roll?
– Varför behöver vi en styrelse (styrelsens huvuduppgifter)?
– Valberedningen – Tillsättandet av rätt styrelse
– Revisorerna – vilken funktion fyller dom?
– Styrelsens ansvar – legalt och moraliskt
– Vd:s roll och ansvar
– Styrelsemötet – vad innehåller det?
– Föreningsstämman – varför är den så viktig och vad är dess roll?
– Varför behöver vi en styrelse (styrelsens huvuduppgifter)?
– Valberedningen – Tillsättandet av rätt styrelse
– Revisorerna – vilken funktion fyller dom?
– Styrelsen som arbetsgivare
– Chef över kollegor

VERKSAMHETSUTVECKLING

MÅNDAG 10 OKTOBER 2022, kl 10–17

Sofie Marin, From Sweden

– Vad är verksamhetsplanering?
– Varför ska man verksamhetsplanera?
– Vem har ansvaret för verksamhetsplaneringen?
– Hur arbetar man fram en verksamhetsplan?
– Vad innehåller en verksamhetsplan?
– Vad ska hända när verksamhetsplanen är klar?
– Organisationens förutsättningar för att genomföra planen
– Hur kan organisationen behöva utvecklas?
– Hur följer man upp verksamhetsplanen?
– Vilken verksamhetsplanering behövs nästa år?
– Sammanfattning och frågor

EKONOMI OCH JURIDIK

MÅNDAG 31 OKTOBER 2022, kl 10–17
Ekonomi, Kenneth Liljegren, LG Palmér
– Läsa och förstå resultat- och balansräkning
– Läsa och förstå årsredovisning
– Kontrollbalansräkningen

 Juridik Andreas Wendén, Popjuristen

– Upphovsrätt
– Arbetsrätt
– Avtalsrätt
– Kollektivavtal

MUSIKENS POLITIK OCH MEDIEHANTERING

MÅNDAG 14 NOVEMBER 2022, k 10–17

Johannes Hylander, Jon Millarp och Eric Torstensson, NewRepublic

– Hur ser det politiska landskapet ut efter valet?
– Hur påverkar man politik på nationell och lokal nivå?
– Hur kan du hantera medier i ditt påverkansarbete?
– Hur agerar du i relation till medier?
– Vad bör man tänka på vid en kris?

METODER FÖR GENUSARBETE I EN ORGANISATION

MÅNDAG 14 NOVEMBER 2022, kl 10–17
Rebecca Vinthagen, SETTINGS
– Jämställdhet och normkreativa perspektiv
– Konkreta metoder som bidrar till en mer inkluderande och jämställd arbetsmiljö och styrelse
– Hur kan teorier om normkreativitet och jämställdhet hjälpa oss utmana föreställningar om oss själva och våra arbetssätt?
– Hur kan vi arbeta praktiskt, resurseffektivt och hållbart med teoretiskt jämställdhetsarbete samtidigt som vi ger plats för kreativitet och motivation?

Ansök senast 15 juni!

Bor du inte i Stockholm, men vill gå utbildningen? Du kan ansöka om resebidrag, mejla oss på info@sami.se