Meny

Du som artist eller musiker:

  1. Ansluter dig till oss. Jag vill ansöka nu → 
  2. Skickar in SAMI-listor med komplett information om vilka låtar du har medverkat på, vilka fler som medverkade och vilka roller ni hade på inspelningen. Jag vill fylla i en SAMI-lista → 

Vi på SAMI:

  1. Samlar in pengar från olika verksamheter som butiker, gym och restauranger samt från radio och tv.
  2. Hämtar hem dina pengar från våra utländska systersällskap.
  3. Fördelar ersättningen och betalar ut pengar fyra gånger per år.

 

 

Vad händer när jag går med i SAMI?

När du medverkat på en inspelning har du rätt till ersättning när andra använder din musik i offentliga sammanhang. Det är SAMI som samlar in ersättningen från de som använder din musik. Du ansluter dig till SAMI i och registrerar dina SAMI-listor, så ser vi till att du får betalt för ditt arbete, både här i Sverige och utomlands.

Du som är med i SAMI får tillgång till Mina Sidor. Där finns information om dina utbetalningar, din diskografi och annan viktig information som berör dig. Du kan även enkelt göra ändringar som exempelvis uppdatera konto- och kontaktuppgifter.

Säga upp anslutningsavtal (avsluta förvaltningsuppdrag)
SAMI tillämpar en uppsägningstid på sex månader.
Uppsägningen räknas från det datum då den skriftligen har inkommit till SAMI.

Begränsa SAMI:s uppdrag
När du ansluter dig till SAMI omfattas automatiskt alla insamlingsområden/rättighetskategorier som ligger inom vårt förvaltningsområde samt alla länder som vi har avtal med. Enligt SAMI:s stadgar kan du begränsa SAMI:s uppdrag genom att undanta ett eller flera länder, eller på visst sätt begränsa de användningsområden som annars omfattas av SAMI:s förvaltning. Även vid begränsning tillämpas sex månaders uppsägningstid som räknas från det datum då den skriftligen inkommer till SAMI.

Medlem med möjlighet att påverka
Alla som har medverkat på en inspelning kan gå med i SAMI, men om du också vill kunna vara med och påverka på SAMI:s föreningsstämma måste du vara medlem med rösträtt. Från och med ändringen av stadgarna gäller nu att alla som har fått två SAMI-utbetalningar och redan är med i SAMI har rätt att ansöka om att bli medlem med rösträtt. Skicka en undertecknad och bevittnad skriftlig ansökan med post. Styrelsen beslutar om medlemskap på nästkommande styrelsemöte. Har du redan rösträtt sedan tidigare behöver du inte göra någon ny ansökan.

Arv av rättigheter

En inspelning är skyddad i 70 år från det år inspelningen gjordes. Om artisten eller musikern avlider före skyddstidens utgång är det istället arvingarna som har rätt till ersättning. För att ersättning ska kunna betalas ut till arvingar behöver vi information om vem eller vilka som övertar ersättningsrätten. Du måste styrka arvsrätten genom att skicka in en kopia på en registrerad bouppteckning.

I de fall det finns fler än en arvinge behöver SAMI även en arvskifteshandling. Handlingen ska vara undertecknad av samtliga dödsbodelägare. SAMI genomför inga arvskiften och kan därför inte på eget initiativ göra den procentuella fördelningen av ersättningen mellan arvingar. Ibland kan det dröja innan arvskiftet blir klart. I sådana fall kan dödsbodelägarna gemensamt utse ett ombud som förvaltar dödsboet. Genom en ombudsfullmakt får ombudet rätt att ta emot ersättning från SAMI för dödsboets räkning. Fullmakten måste vara undertecknad av samtliga dödsbodelägare.