Meny

Du som artist eller musiker:

  1. Ansluter dig till oss. Jag vill ansöka nu → 
  2. Skickar in SAMI-listor med komplett information om vilka låtar du har medverkat på, vilka fler som medverkade och vilka roller ni hade på inspelningen. Jag vill fylla i en SAMI-lista → 

Vi på SAMI:

  1. Samlar in pengar från olika verksamheter som butiker, gym och restauranger samt från radio och tv
  2. Hämtar hem dina pengar från våra utländska systersällskap
  3. Fördelar ersättningen och betalar ut pengar fyra gånger per år

 

 

Vad händer när jag går med i SAMI?

När du gått med i SAMI och registrerat dina SAMI-listor, så ser vi till att du får betalt för ditt arbete, både här i Sverige och utomlands. Du får också tillgång till Mina Sidor där du får överblick över dina utbetalningar, hela din diskografi och annan viktig information som berör dig. Här ska du vara noga med att kontrollera dina konto- och kontaktuppgifter så att dina pengar kommer fram. Du kan också göra ändringar direkt i din diskografi, som till exempel lägga till låtlängd eller ISRC-kod på låtar där det fattas, eller lägga till medverkande om det fattas någon.

Medlem med rösträtt

Alla som har medverkat på en inspelning kan gå med i SAMI, men om du också vill kunna vara med och påverka på SAMI:s föreningsstämma måste du vara medlem med rösträtt. Alla som är med i SAMI och som har fått två SAMI-utbetalningar har rätt att ansöka om att bli medlem med rösträtt. Skicka en undertecknad och bevittnad skriftlig ansökan med post. Styrelsen beslutar om medlemskap på nästkommande styrelsemöte. Har du redan rösträtt sedan tidigare behöver du inte göra någon ny ansökan.

Begränsa SAMI:s uppdrag 

När du ansluter dig till SAMI omfattas automatiskt alla insamlingsområden och rättighetskategorier som ligger inom vårt förvaltningsområde, samt alla länder som vi har avtal med. Enligt SAMI:s stadgar har du rätt att begränsa vårt uppdrag genom att undanta ett eller flera länder, eller på visst sätt begränsa de användningsområden som annars omfattas av vår förvaltning. Även vid begränsning tillämpas sex månaders uppsägningstid som räknas från det datum då den skriftligen inkommer till SAMI.

► Gå ur SAMI

Om du vill går ur SAMI måste du säga upp ditt anslutningsavtal för att avsluta vårt förvaltningsuppdrag. Enligt avtalet gäller en uppsägningstid på sex månader. Uppsägningen räknas från det datum då den skriftligen har inkommit till SAMI.

 Arv av rättigheter 

En inspelning är skyddad i 70 år från det år inspelningen gjordes. Om en artist eller musiker avlider före skyddstidens utgång är det istället arvingarna som får ersättningen. För att ersättning ska kunna betalas ut till arvingar behöver vi information om vem eller vilka som tar över ersättningsrätten. Du måste då styrka arvsrätten genom att skicka in en kopia på en registrerad bouppteckning.

Om det finns mer än en arvinge behöver vi även en arvskifteshandling, och den ska vara undertecknad av samtliga dödsbodelägare. SAMI genomför inga arvskiften, så den procentuella fördelningen av ersättningen mellan arvingar måste vara fastställd. Ibland kan det dröja innan arvskiftet blir klart. I sådana fall kan dödsbodelägarna gemensamt utse ett ombud som förvaltar dödsboet. Genom en ombudsfullmakt får ombudet rätt att ta emot ersättning från SAMI för dödsboets räkning. Fullmakten måste vara undertecknad av samtliga dödsbodelägare.