Meny

Syftet med utbildningen är att ge en bild av vilka organisationer som företräder dig, hur du kan engagera dig i dessa organisationer och hur det demokratiska arbetet i organisationerna ser ut. Men också vad som krävs och förväntas när man engagerar sig i en styrelse.

Utbildningen startar den 31 augusti och omfattar fem heldagar under hösten (kl 10-17). Deltagandet vid samtliga tillfällen är obligatoriskt. Vi håller till i Pelarsalen på Nalen i Stockholm och det finns plats för 30 deltagare. Utbildningen är kostnadsfri, lunch ingår. Sista ansökningsdag: 31 mars.

PROGRAM:

Musikbranschens aktörer – vem gör vad och varför finns de?

Måndagen den 31 augusti 2020
Kl 10-13: Linda Portnoff, Riteband

• De fackliga organisationerna – Musikerförbundet, SYMF och TF
• SAMI
• Copyswede, Klys
• STIM och dess huvudmän SKAP, FST och SMFF
• IFPI, SOM och Skivbolagen
• Musiksverige, Export Music Sweden
• MMF och svenska managers
• Livebranschen – bokarna och arrangörerna

Kl 14-17: Ulrika Wendt, SAMI

• Så fungerar ett upphovsrättssällskap
• Upphovsrättsprocessen på EU-nivå

Styrelsearbete – så funkar det

Måndagen den 14 september 2020
Kl 10-17: Torsten Örtengren, Styrelseakademin

• Lagen om ekonomiska föreningar (vilken lagstiftning gäller för fackliga organisationer)
• Föreningsstämman – varför är den så viktig och vad är dess roll?
• Varför behöver vi en styrelse (styrelsens huvuduppgifter)?
• Valberedningen – Tillsättandet av rätt styrelse
• Revisorerna – vilken funktion fyller dom?
• Styrelsens ansvar – legalt och moraliskt
• Styrelseordförandens roll
• Styrelseledamoten och suppleanterna
• VD:s roll och ansvar
• Styrelsens huvuduppgift
• Styrelsemötet – vad innehåller det?
• Styrelseprotokollet – är det så viktigt?
• Styrelsens arbetsordning & VD-instruktion
• Styrelsens beslutsförhet
• Styrelsens utvärdering – av det egna arbetet och av VD:s arbete
• Hur skapar man ett gott samarbete i styrelsen?
• Föreningsstämman – varför är den så viktig och vad är dess roll?
• Varför behöver vi en styrelse (styrelsens huvuduppgifter)?
• Valberedningen – Tillsättandet av rätt styrelse
• Revisorerna – vilken funktion fyller dom?
• Vilka risker finns?
• Vem ansvarar för vad?
• Styrelsen som arbetsgivare
• Chef över kollegor

Verksamhetsutveckling

Måndagen den 12 oktober 2020
Kl 10-17: Sofie Marin, From Sweden

• Presentation av dagen
• Vad är verksamhetsplanering?
• Varför ska man verksamhetsplanera?
• Vem har ansvaret för verksamhetsplaneringen?
• Hur arbetar man fram en verksamhetsplan?
• Vad innehåller en verksamhetsplan?
• Vad ska hända när verksamhetsplanen är klar?
• Vilka förutsättningar har organisationen för att genomföra planen?
• Hur kan organisationen behöva utvecklas?
• Hur följer man upp verksamhetsplanen?
• Vilken verksamhetsplanering behövs nästa år?
• Sammanfattning och frågor

Ekonomi och juridik

Måndagen den 2 november 2020
Kl 10-13: Ekonomi, Keneth Liljegren, LG Palmér

• Läsa och förstå resultat- och balansräkning
• Läsa och förstå årsredovisning
• Kontrollbalansräkningen

Kl 14.00 -17.00 Juridik Andreas Wendén, Popjuristen

• Upphovsrätt
• Arbetsrätt
• Avtalsrätt
• Kollektivavtal

Musikens politik och mediehantering

Måndagen den 16 november 2020
Kl 10-17: Johannes Hylander, Jon Millarp och Eric Torstensson, NewRepublic

• Hur ser det politiska landskapet ut efter valet?
• Hur påverkar man politik på nationell och lokal nivå?
• Hur kan du hantera medier i ditt påverkansarbete?
• Hur agerar du i relation till medier?
• Vad bör man tänka på vid en kris?

Ansökan är nu stängd.