Meny

PAY PERFORMERS

Pay Performers-kampanjen samlar över 20 organisationer runtom i Europa och syftar till att säkerställa en effektiv implementering av artikel 18 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv.  Kampanjen drivs av Aepo-Artis och SAMI bidrar aktivt i arbetet. Läs mer om Pay Perfomers 

 

 

HJÄLP OSS ATT HJÄLPA DIG!

Just nu pågår arbetet med att utforma svensk lag som kommer att beröra dig. Det handlar om implementeringen av EU-direktivet om upphovsrätt på den digitala marknaden som röstades igenom 2019. På SAMI arbetar vi för att lagen ska bli så fördelaktig som möjligt för artister och musiker. Det gör vi genom att informera och försöka påverka politiker och andra beslutsfattare som är med och bestämmer hur den nya svenska lagen ska se ut. Till kampanjen

KULTURSKAPARUPPROPET FÖR EN MODERN OCH MER RÄTTVIS UPPHOVSRÄTT

23 kulturskaparorganisationer, som tillsammans representerar över 150.000 upphovspersoner och utövande konstnärer inom alla konstområden i Sverige, har samlats i ett upprop för att uppmana ansvariga politiker att stödja den historiskt viktiga nya upphovsrättslagstiftning, som under flera år förhandlats fram inom EU. Läs mer om Kulturskaparuppropet på KLYS hemsida

FAIR INTERNET FOR PERFORMERS

I dag finns det ingen lagstadgad rätt till ersättning för artister och musiker i samband med att deras verk strömmas genom digitala kanaler som Spotify, Tidal och YouTube. I Sverige berörs över 40 000 utövare, och i EU närmare en halv miljon. Därför har vi samlats i en gemensam kampanj för en ny lagstiftning som säkerställer en oavvislig ersättningsrätt. Läs mer om Fair Internet på kampanjsajten →