Meny

Stim

Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå är en upphovsrättsorganisation för musikskapare och musikförlag. För deras räkning förvaltar och upplåter Stim rättigheter till musik och text. Stim är en ekonomisk förening utan vinstintresse och representerar fler än 77 000 låtskrivare, kompositörer, textförfattare och förläggare världen över.

Ifpi Sverige

Ifpi Sverige representerar musikbolagen och de upprättar licenser med musikanvändare såsom exempelvis radio- och tv-stationer. Ifpi:s medlemmar består av Sveriges ledande musikbolag, från independent till majorbolag. De upphovsrättsliga ersättningar som Ifpi samlar in delas med SAMI:s artisters och musiker, resten fördelas till de musikbolag som äger rättigheterna. I vissa fall förvaltar musikbolagen sina rättigheter själva – såsom när de licensierar interaktiva musiktjänster som Spotify, Google Music eller Apple Music – och i vissa fall överlåter musikbolagen åt Ifpi att förvalta deras rättigheter.

SOM

Svenska Oberoende Musikproducenter är en intresseorganisation för oberoende svenska skivbolag som är fristående från de så kallade majorbolagen. SOM är en ideell förening som arbetar för att tillvarata medlemmarnas upphovsrättsliga intressen och samlar in ersättningar i samarbete med svenska gruppen av Ifpi.

Copyswede

Copyswede licensierar vidareanvändning av tv- och radioprogram i en rad olika medier. Bakom Copyswede står fjorton kulturskaparorganisationer som företräder svenska upphovsmän och utövande konstnärer. Copyswede samlar in ersättningar för privatkopiering och ersättning för vidaresändning i kabel åt SAMI.

Musiksverige

Musiksverige kommunicerar och driver den samlade musikbranschens frågor med tre fokusområden – upphovsrätt, musikexport och utbildningsfrågor. Musiksverige är en ekonomisk förening och består av 14 organisationer.

ExMS

Export Music Sweden grundades av Ifpi Sverige/SOM, SAMI och Stim. ExMS verkar för ökade exportintäkter för hela musikbranschen och arbetar för att göra företag, musiker, artister och musikskapare exportklara. De uppmuntrar och samordnar svensk närvaro på branschmässor, seminarier, festivaler och andra aktiviteter.

KLYS

Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS) är de professionella kulturskaparnas samarbetsorganisation, vars främst syfte är att samordna yrkesverksamma upphovspersoners och utövande konstnärers intressen när det gäller bland annat upphovsrätt, kulturpolitik och trygghetssystem.