Meny

1. Inspelning

Upphovsrättslagen skyddar artister och musiker som har medverkat på en inspelning och ger dem rätt till ekonomisk ersättning när deras musik spelas offentligt. När någon ansluter sig till SAMI får vi i uppdrag att bevaka, tillvarata och administrera deras rätt till ersättning när inspelningarna används.

2. SAMI-listor

Medlemmarna måste sedan tala om för SAMI att de har medverkat på en inspelning. Det görs enklast genom att dokumentera och registrera låtarna i vår databas genom att skicka in SAMI-listor. Repertoaren går därefter att se på hemsidan under Mina Sidor. På Mina Sidor finns även information om ersättningar och var de kommer från.

3. Musikanvändning

SAMI samlar in upphovsrättslig ersättning genom att teckna avtal med företag som använder musik i sin verksamhet och vi har 62 internationella avtal som även ger medlemmar ersättningar för spelad musik i andra länder.

4. 50/50 med Ifpi

SAMI samlar in ersättningar för offentligt framförande i samarbete med Ifpi Sverige som företräder musikbolagen. Ifpi samlar in ersättning för musik som spelas på radio, tv och internet, SAMI för musik som spelas i olika verksamheter. Alla stora avtal förhandlas gemensamt. Insamlad ersättning delas sedan lika mellan SAMI och Ifpi.

5. Fördelning

För att veta vilken musik som har spelats, samlar vi in rapporter från bland annat olika radio- och tv-kanaler. Därefter kör vi låtarna genom vår databas som bygger på registrerade SAMI-listor för att få fram vilka som har medverkat på inspelningarna. Ersättningen till alla medverkande räknas sedan ut enligt gällande fördelningsregler (allt om fördelningsreglerna finns i SAMI:s stadgar, §20).

6. Utlandsersättning

När SAMI får information om vilka låtar som har spelats, ska vi även fördela ersättningar till andra länder som vi har avtal med. På samma sätt samlar vi in ersättningar till våra medlemmar när deras musik spelats utomlands.

7. Utbetalning

Artister och musiker får sin ersättning utbetald fyra gånger per år!