Meny
MÅNDAG 24 OKTOBER 2022, kl 10–17
Ekonomi, Kenneth Liljegren, LG Palmér
– Läsa och förstå resultat- och balansräkning
– Läsa och förstå årsredovisning
– Kontrollbalansräkningen

 Juridik Andreas Wendén, Popjuristen

– Upphovsrätt
– Arbetsrätt
– Avtalsrätt
– Kollektivavtal