Meny
MÅNDAG 14 NOVEMBER 2022, k 10–17

Johannes Hylander, Jon Millarp och Eric Torstensson, NewRepublic

– Hur ser det politiska landskapet ut efter valet?
– Hur påverkar man politik på nationell och lokal nivå?
– Hur kan du hantera medier i ditt påverkansarbete?
– Hur agerar du i relation till medier?
– Vad bör man tänka på vid en kris?