Meny

Musikavgifterna har i regel förhandlats fram i samråd med respektive branschorganisation. Priset för att spela musik varierar och baseras till exempel på storlek på lokaler, antal besökare, öppettider och musikens betydelse.

I verksamheter där musiken har större betydelse för värdet, blir priset också högre. Jämför exempelvis vikten av musik på en nattklubb med den i en kiosk. Andra faktorer som också påverkar priset är öppetdagar, musikkälla, samt hur stor yta musiken hörs på.

När vi beräknar din musikavgift, frågor vi till exempel efter hur du spelar musik i din verksamhet och hur många dagar verksamheten är öppen. Musikavtalet omfattar alltid musik som streamas, cd, musikfil, etc. Du kan välja till radio och/eller tv och då blir avgiften högre.

Beräkna ditt pris och teckna musikavtal →