Meny

Simulcasting är när till exempel ett radioprogram sänds samtidigt och oförändrat på internet. För detta krävs särskilda avtal.