Meny
MÅNDAG 26 SEPTEMBER 2022, kl 10–17

Torsten Örtengren, Styrelseakademin

– Lagen om ekonomiska föreningar (vilken lagstiftning gäller för fackliga organisationer)
– Föreningsstämman – varför är den så viktig och vad är dess roll?
– Varför behöver vi en styrelse (styrelsens huvuduppgifter)?
– Valberedningen – Tillsättandet av rätt styrelse
– Revisorerna – vilken funktion fyller dom?
– Styrelsens ansvar – legalt och moraliskt
– Vd:s roll och ansvar
– Styrelsemötet – vad innehåller det?
– Föreningsstämman – varför är den så viktig och vad är dess roll?
– Varför behöver vi en styrelse (styrelsens huvuduppgifter)?
– Valberedningen – Tillsättandet av rätt styrelse
– Revisorerna – vilken funktion fyller dom?
– Styrelsen som arbetsgivare
– Chef över kollegor