Meny
MÅNDAG 10 OKTOBER 2022, kl 10–17

Sofie Marin, From Sweden

– Vad är verksamhetsplanering?
– Varför ska man verksamhetsplanera?
– Vem har ansvaret för verksamhetsplaneringen?
– Hur arbetar man fram en verksamhetsplan?
– Vad innehåller en verksamhetsplan?
– Vad ska hända när verksamhetsplanen är klar?
– Organisationens förutsättningar för att genomföra planen
– Hur kan organisationen behöva utvecklas?
– Hur följer man upp verksamhetsplanen?
– Vilken verksamhetsplanering behövs nästa år?
– Sammanfattning och frågor