Meny
  sami.se »
 • FAQ
 • »
 • Vad innebär begränsning av SAMI:s uppdrag?

När du går med i SAMI samlar vi per automatik in din ersättning från alla områden och alla länder som vi har avtal med. Om du vill att något annat sällskap ska sköta en del av insamlingen har du rätt att begränsa vårt uppdrag genom att välja bort vissa insamlingsområden eller länder.

 

 • Insamlingsområde
  Det finns bara ett specifikt område som du kan välja bort från vårt uppdrag: dina ensamrättigheter för on demand och kopiering. I dagsläget samlas inga pengar in för detta område, då det inte finns stöd för det i svensk lagstiftning. Men vi jobbar på att det ska förändras – och dina chanser att få ersättning även för denna typ av musikanvändning är större om uppdraget ligger kvar hos oss. I vissa länder (t ex Spanien) har artister och musiker redan rätt till ersättning även för on demand tjänster (som t ex Spotify, Apple Music), som SAMI-ansluten får du alltså denna ersättning via SAMI:s utväxlingsavtal.

 

 • Länder
  Du kan också begränsa i vilka länder vi samlar in din ersättning. Gör du det, så måste du själv se till att du är ansluten till en organisation i ett annat land och ha direktkontakten i det landet. SAMI är dock den organisation som har flest utväxlingsavtal i världen och lägger mycket kraft på att se till att de faktiskt efterföljs och genererar pengar till våra anslutna. Alla utländska ersättningar betalas också ut direkt till dig utan att vi gör några administrativa avdrag.