Meny

Om de nya rollkoderna

Rollkodsmatrisen har lagts samman till en enklare modell som gör det lättare att hitta rätt rollkod när man fyller i SAMI-listan. Rollkoderna Kapellmästare och Studiodirigent har tagits bort och ersatts av Ljudande producent (någon som både spelar och har en producentroll) och Konstnärlig producent (någon som inte spelar, men påverkar inspelningen konstnärligt).

Rollkoden Musiker har traditionellt bara kunnat få ett poäng oavsett om den medverkande har spelat flera instrument. Enligt de nya rollkoderna kan rollen nu få två poäng om den medverkande spelat flera instrument inom olika instrumentgrupper. Instrumentgrupperna bygger på den instrumentgruppering som används internationellt av samarbetsorganisationen SCAPR och tillämpas av flertalet kollektiva rättighetsförvaltande organisationer.

Det är viktigt att registrera alla instrument på SAMI-listan för att inte gå miste om svenska och internationella ersättningar. För att harmonisera med internationell tillämpning delas instrument och vokalinsatser in i instrumentgrupper enligt följande:

 • Keyboards
 • Mechanical
 • Percussion
 • Strings
 • Tuned percussion
 • Vocal
 • Wind
 • Others

Rollkoder och poäng

Rollkoderna Orkestermedlem och Körmedlem finns med två gånger, dels på utövartyp Huvudartist och dels på Musiker. När du fyller i en SAMI-lista behöver du dock inte fundera över vilken av dem du ska välja – systemet väljer åt dig. Vilken det blir beror på om du medverkat på en inspelning av klassiskt verk eller en vanlig inspelning. Poängen är densamma.

I korthet fördelas poängen för en inspelning enligt följande.

 • Soloartist: 1-7 poäng
 • Gruppmedlem: 1-7 poäng
 • Orkestermedlem: 1 poäng
 • Körmedlem: 1 poäng
 • Musiker/vokalist: 1-2 poäng
 • Orkesterdirigent: 3 eller 5 poäng
 • Kördirigent: 3 eller 5 poäng
 • Ljudande producent: 2-3 poäng
 • Konstnärlig producent: 0,66-1 poäng

Läs mer om rollkoder och poäng i dokumenten nedan.