Meny

Situationen har varit hård för artister och musiker under pandemiåren, men när SAMI redovisar årets resultat för 2021 är siffrorna smått otroliga. Utbetalningarna till artister och musiker uppgick till rekordhöga 227 miljoner kronor, en ökning med hela 40 procent.

– Det har naturligtvis varit väldigt välkommet för alla artister och musiker att vi kunnat betala ut extra mycket SAMI-pengar under ett år som detta, säger Stefan Lagrell, vd på SAMI.

Och det finns flera anledningar till att utbetalningarna ökat så mycket.

– Dels har vi har varit framgångsrika med insamlingar tidigare år, det finns alltid en viss eftersläpning i distributionen så påverkar det ersättningarna under 2021 positivt. Dels har vi kunnat betala igenom en hel del internationella ersättningar retroaktivt.

– Under pandemin är det också många medlemmar som gått igenom sina diskografier och lämnat in SAMI-listor för inspelningar som de tidigare inte registrerat. Det har gjort att vi har kunnat betala ut pengar som vi tidigare inte haft någon mottagare till, säger Stefan Lagrell.

Årets totala intäkter uppgick till 273 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med nästan 25 procent. Under 2021 dominerade de internationella ersättningarna som organisationens klart största insamlingsområde. De internationella intäkterna uppgick till rekordhöga 125 miljoner kronor, en ökning med hela 70 procent. Den stora ökningen beror till stor del på retroaktiva ersättningar, främst från Tyskland.

– Man måste dock alltid vara försiktig med att titta på enskilda år vad gäller utbetalning och distribution, eftersom retroaktiva ersättningar lätt skapar stora variationer. Men även över tid ser vi en kraftigt positiv trend, säger Stefan Lagrell.

Utöver utbetalningarna avsätter SAMI också pengar som kommer att betalas ut till artister och musiker under kommande år. Det är en naturlig följd av ökad insamling att även de avsatta medlen för framtida utbetalningar ökar. Under året satte SAMI av 229 miljoner kronor för framtida utbetalningar, vilket motsvarar en ökning med 23 procent jämfört med föregående år.

Det spelades också in mycket musik under året och närmare 70 000 nya låtar registrerades hos SAMI. Totalt finns nu mer än 2,78 miljoner låtar i SAMI:s register.

SAMI i siffror 2021:

  • Totala intäkter: 273 Mkr (+25%)
  • Total utbetalning: 227 Mkr (+40%)
  • Avsatt för framtida utbetalningar: 229 Mkr (+23%)
  • 66 internationella utväxlingsavtal i 53 länder
  • Antal anslutna i slutet av året: 48 992 (+7%)
  • Totalt fick 75 821 svenska och utländska artister och musiker SAMI-pengar, av dessa var 13 925 direktanslutna till SAMI
  • 69 640 nya låtar registrerades
  • Totalt finns nu 2 781 656 miljoner låtar i SAMI:s register

Läs hela SAMI:s årsredovisning 2021 →