Meny
  sami.se » Nyhet »
 • SAMI:s resultat visar på god återhämtning under 2022

Stora delar av den svenska marknaden har återhämtat sig bättre än förväntat under 2022 vilket har genererat ökade nationella intäkter. Under 2022 återtog offentligt framförande platsen som organisationens främsta insamlingsområde. Intäkterna uppgick till 82 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med 25 procent jämfört med föregående år. SAMI är därmed på god väg att nå samma intäktsnivåer som före pandemin.

De internationella ersättningarna slog rekord under 2021 med stora retroaktiva ersättningar främst från Tyskland. Under 2022 återgick intäkterna till mer normala nivåer och de internationella intäkterna uppvisar därför en minskning med 38 procent. De internationella intäkterna uppgick till totalt 77 miljoner kronor under året.

– Man måste alltid vara försiktig med att titta på enskilda år vad gäller internationella intäkter och utbetalningar till artister och musiker, eftersom retroaktiva ersättningar lätt skapar stora variationer. Så även om de internationella ersättningarna visade en kraftig minskning under 2022, ser vi en stadig positiv trend över tid, säger Stefan Lagrell, vd på SAMI.

Återgången till normala intäktsnivåer under 2022 har även påverkat de totala intäkterna. Under året uppgick dessa till 243 miljoner kronor.

Medlemstillströmningen har ökat med 6 procent under 2022 och det spelades också in mycket musik. Drygt 37 000 nya låtar registrerades hos SAMI under året, och totalt finns nu mer än 2,8 miljoner låtar i SAMI:s register.

 

SAMI i siffror 2022:

 • Totala intäkter: 243 Mkr (-11%)
 • Total utbetalning: 152 Mkr (-33%)
 • Avsatt för framtida utbetalningar: 204 Mkr (-14%)
 • 65 internationella utväxlingsavtal i 53 länder
 • Antal anslutna i slutet av året: 51 668 (+6%)
 • Totalt fick 72 287 svenska och utländska artister och musiker SAMI-pengar, av dessa var 13 472 direktanslutna till SAMI
 • 37 124 nya låtar registrerades
 • Totalt finns nu 2 820 817 låtar i SAMI:s register, varav 735 201 är inspelade i Sverige

Läs hela SAMI:s årsredovisning 2022 →