Meny

SAMI:s integritetsskyddspolicy
SAMI:s hantering av dina personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016), även kallad GDPR. Det innebär bland annat att SAMI endast behandlar dina personuppgifter i den utsträckning som det är nödvändigt för att uppfylla SAMI:s uppdrag.

Personuppgiftsansvarig och kontaktinformation
SAMI är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har frågor eller synpunkter angående vår behandling av dina personuppgifter eller denna integritetsskyddspolicy kan du alltid kontakta SAMI per telefon 08-453 34 00, e-post info@sami.se eller via postadress Regeringsgatan 74, 111 39 Stockholm. Kontaktperson är Stefan Stråle.

I vår Cookiepolicy hittar du information om hur vi använder cookies och hur du hanterar dina cookie-inställningar.

Vilka personuppgifter behandlar SAMI?
Vilka personuppgifter vi behandlar om dig beror på vilken relation du har med oss.

Den registrerades rättigheter
I enlighet med GDPR har du rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas hos oss. Om du vill ha sådan information ska du skicka en begäran till oss. En begäran ska göras skriftligen, antingen på papper och undertecknad av dig eller skickas in via e-post. Begäran skickar du till info@sami.se, eller till:

SAMI
Regeringsgatan 74
111 39 Stockholm

Vi kommer att behandla din begäran utan onödigt dröjsmål.

Du kan när som helst begära att personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller inte längre är nödvändiga för ändamålet de samlats in, raderas, rättas eller blockeras. Medlemmar och kunder kan också redigera viss information på Mina Sidor. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att behålla uppgifterna till dess vi har rätt att ta bort dem. Om du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format (rätt till dataportabilitet). Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.

Klagomål
Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss på info@sami.se.

Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål, kan du framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som för närvarande är behörig tillsynsmyndighet.