Meny

Fem snabba med Jesper Thorsson

Export Music Sweden arbetar för att öka Sveriges musikexportintäkter och för att stärka Sveriges musikvarumärke internationellt. De deltar på branschmässor, festivaler och seminarier runt om i världen och vanligtvis arrangerar de även egna föreläsningar och träffar där de bjuder in kunniga musikbranschpersoner från hela världen att föreläsa för svensk musikbransch.

Vi ställde fem frågor till Jesper Thorsson, vd på Export Music Sweden, om hur de har fått ställa om och anpassa sig i en tid då resor och fysiska möten inte längre är möjligt.

Jesper Thorsson, vd på Export Music Sweden

Hur har ni fått ställa om i och med Covid-19?

Vi har precis som många andra fått lägga om mycket i verksamheten efter konsekvenserna av pandemin. I princip alla nedslag utomlands och hemma i Sverige fram till augusti har ställts in eller flyttas fram.

Det första som ställdes in var SxSW i Austin i mitten av mars. Sedan gick det fort: Jazzahead (Bremen), Folk Alliance Nordic (Göteborg), Classical:NEXT (Rotterdam), handelsdelegationer till Mexico City och Los Angeles, seminarier på musik till dataspel, Kina-seminarium och samtliga JAJAJA-spelningar i Berlin och London med flera.

Hur arbetar ni i dagsläget för svensk musikexport?

Vi ändrade snabbt planen och jobbar på flera områden, främst online. Vi tar tillfället i akt och tidigarelägger ombyggnad av hemsidan och gör den mer lättnavigerad för våra användare. Dessutom påskyndar vi ett nytt projekt, sjösatt med stöd av Konstnärsnämnden – vi bygger en databas med alla våra event där både utövare och företag i musikbranschen kan registrera sig. Detta kommer bland annat resultera i ett sökbart register online över svenska aktörer som sysslar med export. Vi kommer också effektivt kunna sätta ihop responsiva minisajter, en sorts digitala magasin för bland annat mässor och delegationsresor, istället för att ta med oss trycksaker. Vi kommer också snabbare än tidigare kunna få ut statistik som till exempel: Hur många artister i Västra Götaland eller Norrlands inland tog hjälp av Export Music Sweden olika år? Behöver vi bli synligare på vissa platser eller i vissa genrer?

På många sätt har pandemin fört de olika delarna i branschen samman, det ser man även hemma i Sverige varje dag. Mitt i allt elände är det rätt fint att se.

Vi har sedan tidigare guider på hemsidan, till exempel för hur man som utövare kan maximera effekten av en musikmässa eller matchmaking session. Nu utökar vi och låter konsulter – experter på olika områden – tillsammans med oss sätta ihop fler guider. För att ge ett par exempel: Vad man ska tänka på i ett internationellt låtskrivarläger, eller hur man maximerar ett showcase utomlands som artist. Vi bygger också ett ”export-lexikon” med viktiga termer i internationella avtal för musikliv och musikbransch. Vi jobbar också med vad vi kallar ”ExMS-tv” – korta inspirerande intervjuer med musikbransch hemma och ute i världen.

Vi har sammanställt nya landsguider som kan användas som en språngbräda när man börjar kika på ett nytt territorium. De innehåller övergripande information om den lokala musikbranschen, med sammanlagt flera tusen länkar till aktörer, media och residens. Men också praktisk information om visum, tull, att tänka på i affärsrelationer och information om hur man tar in och ut instrument med mera. De första nio länderna släpps i dagarna och i juni kommer 18 länder ligga uppe.

En ny kul grej som vi redan lagt online är ”ExMS Stories”. Här samlar vi korta intervjuer med musikbranschen. Det är artister, företagare, anställda, kompositörer och samarbetspartners som varit med Export Music Sweden, både hemma och ute i världen. Här kan man både bli inspirerad och få svar på frågor kring olika spännande event som vi arrangerar eller deltar på. Här hittar vi hårdrocksbandet Eleine som satte en licens i Japan efter vårt showcase, Freedoms Trio om att spela på Jazzahead, Anna Wikenius, artist, sångerska och kompositör i Kongero, och Folk’Avant om att få möta relevant internationell bransch i en nätverksmöjlighet som en ExMS Matchmaking Session. Det här kommer vi ständigt att fylla på, häng med på ExMS hemsida!

Vi skissar så klart också på olika scenarier för hösten just nu.

På vilket sätt tror du att covid-19 kommer påverka svensk musikexport och svensk musikindustri? Kan ni dra några slutsatser redan nu? Hur kommer det påverka på lång sikt?

Svår fråga. Olika delar av branschen har ju drabbats olika hårt. På kort sikt är det viktigaste att utövare, musikskapare och företag inte går under precis just nu i det totala stopp av intäkter som för tillfället råder på många områden. Vissa andra sektorer är inte lika hårt drabbade ekonomiskt än, utan där är det mer arbetssättet som radikalt förändrats.

Jag upplever att ett stort problem för de flesta aktörer i ett längre perspektiv är ovissheten. När kommer ett vaccin? Kommer det ens ett vaccin? Hur kommer man turnera och resa? Det gör det oerhört svårt att dra några slutsatser redan nu.

Samtidigt som vi blivit bättre på att använda digitala verktyg, och pandemin påskyndat bland annat streamade betalda livespelningar, möten och till och med bolagsstämmor och seminarier digitalt, så har det blivit tydligt hur viktigt det fysiska mötet är. Jag tror att när vi är ur detta kommer vi mer än tidigare nyttja fördelarna och framför allt kostnadseffektivt med digitala verktyg, men samtidigt inser vi mer än någonsin behovet av att fysiskt träffa aktörer i till exempel nya marknader eller att möta en publik live.

Förhoppningsvis tar beslutsfattare inom regeringen med sig att stödet till musikexport varit anmärkningsvärt eftersatt i Sverige om man jämför med de flesta andra europeiska länder under lång tid, även efter krisen, när branschen är ur detta och står i startgroparna för att ta sig in på nya marknader igen. Detta gäller både kultur och näring. Precis som före pandemin kommer det att råda något av ett ”first mover’s advantage” på många marknader. Jag är optimistisk.

Hur påverkas samarbetet med andra länder?

Om vi tittar på det nordiska samarbetet och där jag själv sitter i styrelsen i Nomex har det hittills funkat fint och vi håller på att lägga om flera av våra fysiska nedslag till digitala alternativ. Vi har aldrig haft så tätt mellan styrelsemötena. När det gäller andra länder ute i världen och de partners vi har där finns ändå en hoppfullhet att vi tar oss ur detta och vi försöker stötta varandra på olika vis. På många sätt har pandemin fört de olika delarna i branschen samman, det ser man även hemma i Sverige varje dag. Mitt i allt elände är det rätt fint att se.

Ni lanserade nyss ert första digitala Trade Mission, vad är era förväntningar?

Vi använder oss av samma konsult på plats i Mexico City som vi tog hjälp av vid fjolårets fysiska delegationsresa, Malfi Dorantes. Vi bjöd även in Malfi till Stockholm i höstas där vi körde ett seminarium ”A Crash Course in the Mexican Market” – detta ligger för övrigt filmat på vår sajt och finns på vår YouTube-kanal.

Det ska bli spännande och vi ser fram emot denna digitala resa. Mycket relevant kunskap kommer förmedlas om den mexikanska marknaden. Även om en digital trade mission kanske aldrig kan mäta sig med en fysisk och alla de hundratals kontakter vi förmedlar på plats med olika företagsbesök, föreläsningar och mottagningar på ambassader med mera, så kommer fler svenskar kunna ta del av informationen i realtid nu vid skrivbordet eller i soffan – det är positivt! Vi samproducerar denna digitala utflykt med de finska och norska exportkontoren så det finns en begränsning av platser. Mexiko är på många sätt en fantastisk livemarknad så SAMI:s medlemmar som är intresserade av området borde ansöka och det rapidamente!