Meny

Hej där, Nike Örbrink!

För Nike Örbrink –  förbundsordförande på Kristdemokratiska Ungdomsförbundet Sverige – är kulturpolitik en hjärtefråga som hon anser borde diskuteras oftare. SAMI fick chansen att träffa henne före jul och ställa några frågor om musik och upphovsrätt och hur hon ser på vårt förslag om en oavvislig ersättningsrätt.

Foto: William Persson
Foto: William Persson

Vad betyder musik för dig? 

Musik är utan tvekan min stora passion, även om jag gör mig bäst som lyssnare. Musik hjälper mig resa i tiden, förstå och upptäcka. Bra musik tillfredsställer en själslig sida som inte hänger samman med den materiella omgivningen.

 

Vad tycker du är viktigast för att stärka musikers och artisters försörjningsmöjligheter framöver? 

Eftersom många kulturutövare är egenföretagare måste det bli enklare, och framförallt tryggare att vara musiker och samtidigt entreprenör. Då kan det dels handla om att göra reglerna för kulturarbetare med egna företag enklare. Att göra företagande till en enklare del av kulturskapande är också nödvändigt för att hjälpa kultursektorn att kunna stå mer på egna ben. Ett annat exempel är hur försäkringsvillkoren sällan är anpassade efter musiker och artister särskilda arbetsvillkor. Detta behövs ses över.

 

Hur ser du på upphovsrättens framtid i spåren av den mycket snabba digitaliseringen? 

Det är uppenbart att befintlig lag inte alls hängt med. Dels, måste det bli enklare att stänga ner sajter som bedriver illegal fildelning, men vi måste också se till att legala sajter inte utnyttjar såväl producenter som artister. Därför bör upphovsrättslagen ses över.

 

Musiker och artister får i dag sällan betalt för musik som spelas ”on-demand” via streaming-tjänster. Därför kämpar SAMI för att införa en oavvislig  ersättningsrätt som inte ska gå att avtala bort. Hur ser du och KDU på detta? 

Artister och musiker förtjänar att få riktigt betalt för deras verk. Här är det uppenbart att tekniken och sättet vi konsumerar musik på har dragit ifrån lagstiftningen. Det ser vi även på flera områden. Exakt hur en sådan lagstiftning skulle se ut är svårt för KDU att säga i nuläget.