Meny

#PayPerformers

Under sommaren har SAMI i samarbete med konsultbyrån C8 och vår europeiska organisation Aepo-Artis skickat ut en undersökning för att ta reda på hur artister och musiker i Europa uppfattar sin situation – särskilt vad gäller ersättning från streamingplattformarna. Vi är mycket glada över att över 5 700 personer har svarat på undersökningen och att en stor andel av svaren kommer från Sverige – TACK till alla er medlemmar som har deltagit! Här kommer en kort sammanfattning av resultatet.

90%

får mindre än 10.000 kr per år, och bara 0,4% av har inkomster på mer än 200.000 kr per år från streaming

Undersökningen visar att det finns ett stort behov av att säkerställa att ersättning för streaming kommer utövarna till del. Det är också tydligt att många saknar kunskaper om hur systemet fungerar i dag.

Det framgår av resultatet att det stora antalet utövare inte får någon eller väldigt lite ersättning när musiken används på streamingplattformar. 90% har svarat att de får mellan 0-10.000 SEK/år och bara 0,4% av de deltagande har inkomster på mer än 200.000 kr från streaming/år.

Generellt sett har utövare också en dålig kunskap om sina rättigheter. Många förstår inte hur systemet fungerar och det framgår av kommentarer i undersökningen att många måste ta hjälp av sina förbund eller agenter för att få en förklaring till innehåll i avtal etc. Det är nästan 65% som inte litar på det avtalssystem som finns idag och som upplever att de inte får betalt för sina rättigheter. Flera framhåller också att bristen på kunskap gör att de tror sig gå miste om ersättning.

Några röster från undersökningen:

”Vi måste anpassa lagstiftningen till dagens teknik. Eftersom majoriteten av lyssning sker genom streaming idag är det märkligt att vi som studiomusiker inte får någon ersättning alls från streaming, när vi ju får ersättning från radio.”

”Tjänsterna som service är fantastiska – men de måste börja betala en skälig andel av intäkterna till upphovspersonerna och de medverkande, annars kommer de att undergräva hela branschens ekonomi. Antingen det, eller så måste musiker och upphovsmän börja bli finansierade via konstnärslöner från staten, så vi kan slippa bry oss om hur mycket pengar vår musik drar in.”

Undersökningsresultatet visar en stor tillförsikt till kollektiva förvaltningsorganisationer och en mycket stor andel – nästan 70% – vill att ersättningen ska samlas in av förvaltningsorganisationerna medan bara 12% litar på och anser att skivbolaget kan göra det jobbet.

Vår slutsats är att det är hög tid att Sverige nu – i samband med införandet av Upphovsrättsdirektivet – tar chansen att lagstifta om en så kallad oavvislig ersättningsrätt. Den innebär att när musik används ”on-demand” på streamingplattformarna så ska plattformarna betala ersättning för användandet av musik till SAMI (på samma sätt som radion gör i dag) och SAMI ska i sin tur betala ut ersättningen till utövarna i förhållande till hur musiken har använts. Denna rätt ska inte kunna förhandlas bort utan den ska alltid vara garanterad till utövaren.