Meny

”Shopping ska vara en njutning”

EKO Stormarknad möter konkurrensen från näthandel med att erbjuda en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Och det med stor framgång. Nyligen valde kedjan att ta ytterligare steg för att utveckla sitt framgångsrecept när man valde att spela skyddad musik i sina butiker.

Ted Berggren, VD EKO

EKO är en av de snabbast växande kedjorna bland svenska stormarknader. Företaget är en del av Bergendahlsgruppen och har som idé att erbjuda den bästa tänkbara shoppingupplevelsen i butik, från inredning, utbud, belysning, bemötande och – så klart – musik.

– Vi måste erbjuda en större upplevelse än näthandeln för att stå oss i konkurrensen. Vi ska ge kunden mer. Ett större utbud, på större yta. Det måste vara njutningsfullt att handla i våra stormarknader. Det är vårt recept, säger företagets VD Ted Berggren.

Nyligen genomförde EKO en undersökning bland medarbetarna för att se hur butikspersonalen själva uppfattade skillnaden mellan friköpt musik och skyddad, känd musik där upphovspersonerna får ersättning när musiken spelas. Resultatet var entydigt: Medarbetarna uppskattade själva den skyddade musiken och upplevde att den gjorde kunderna mer positivt inställda till att handla i varuhusen. Det fick EKO att ta steget från att använda friköpt musik till att börja spela skyddad musik i stormarknaderna.

– Det är klart att det kostar lite mer, men det känns som en självklarhet. Jag började utvärdera den här idén när jag själv besökte en bygghandel, säger Ted Berggren. De spelade musik redan på parkeringen. Musik jag kände igen. Det gjorde mig positivt inställd redan innan jag gått in i varuhuset.

Det är klart att det kostar lite mer, men det känns som en självklarhet.

Medarbetarnas svar på enkäten bekräftade Teds upplevelse och nu tar EKO hjälp av Royal Streaming för att skapa spellistor för sina stormarknader.

– Vi skulle aldrig kunna få till det själva, Vi har många unga medarbetare och det ställer ju krav på oss att vara lite uppdaterade. Sedan är våra kunder ganska blandade även om huvuddelen är kvinnor i åldern 20-55. Vi har ju dessutom typiskt sett 8 000 kvadratmeter butiksyta. Vi behöver helt enkelt se till att musiken är varierad, säger Ted Berggren.

Att betala för skyddad musik innebär att EKO aktivt bidrar till att stötta det svenska musikundret eftersom pengarna de betalar går till att ge upphovspersonerna ersättning för musiken som spelas.

– Det är så klart roligt att vi är med och stöttar det. Men framför allt ligger mervärdet i kundernas upplevelse av att handla hos oss. För min egen del ser jag mest fram emot julen. Det ska bli så roligt att spela riktig julmusik.

Medarbetarna föredrar skyddad musik

EKO är ett familjeägt företag inom Bergendahlskoncernen. EKO Stormarknad har cirka 250 anställda och tillsammans omsätter butikerna över en halv miljard kronor.

Sedan en tid tillbaka spelar företaget skyddad, kurerad musik i alla sina varuhus. Valet att gå över till skyddad, känd musik kom efter en omfattande medarbetarundersökning där de anställda fick svara på hur viktig musik som man känner igen är för deras arbetsmiljö och för kundernas upplevelse av butiken. Svaret var enhälligt: Alla tillfrågade medarbetare, utan undantag, svarade att bakgrundsmusik man känner igen är viktig eller mycket viktig för atmosfären i butikerna. Hela 61 procent av de tillfrågade sa att det var mycket viktigt.