Meny

Vad gör man egentligen på… Symf?

Nu presenterar vi en intervjuserie med de tre fackförbund som en gång grundade SAMI. Vi ville ta reda på och lyfta fram vad de gör egentligen och först ut på banan är Sveriges Yrkesmusikerförbund – Symf. Förbundsordförande Gunnar Jönsson har svarat på några frågor.

Symf

35 lokalavdelningar
1 800 medlemmar
300 frilansare
www.symf.se

Gunnar Jönsson

Vilka är Symf och vad gör ni?

– Symf är ett TCO-anslutet fackförbund som drivs av professionella musiker för att utveckla och värna musikers arbetsvillkor. Vi har 35 lokalavdelningar runt om i landet på institutioner där vi har kollektivavtal. I dag är vi ca 1 800 medlemmar varav 300 i vår frilansavdelning. De är anställda i orkestrar, professionella körer och inom länsmusiken eller som frilansare i dessa och andra sammanhang. Det är viktigt för oss att alla medlemmar i Symfs förbundsstyrelse är yrkesverksamma musiker och därmed är i nära kontakt med den verklighet man har förhålla sig till.

– Vårt huvudsakliga uppdrag är att teckna och bevaka kollektivavtal för våra medlemmars räkning på de arbetsplatser som omfattas av kollektivavtalen, men även att ge våra frilansare stöd och hjälp gentemot arbetsgivare utanför institutionerna.

Vad har Symf för relation till SAMI?

– Symf är ett av de tre fackförbund som grundade SAMI och representeras i både styrelse och valberedning. Vi har en mycket god relation till SAMI och söker gärna samarbete i de frågor som berör båda organisationerna. Symf representerar även SAMI i styrelsen för Musiksverige.

Vad gör ni politiskt på upphovsrättsområdet?

– Våra huvudsakliga avtal inom upphovsrätt är reglerade i kollektivavtal och just nu har vi fokus på att relatera gamla skrivningar till ny teknik, hur de inspelningar våra medlemmar medverkar på ska ersättas på nya plattformar. Som det lilla förbund vi är försöker vi påverka politiskt genom de samarbetsorganisationer som vi tillhör som SAMI, KLYS och Musiksverige snarare är att driva från egen plattform.

Det allra viktigaste är att arbeta för ett ännu bredare stöd för den klassiska musiken och att den ses som den tillgång den är

Vad ser ni för utmaningar inom det politiska arbetet?

– På kort sikt, med anledning av Corona, att politiker på alla nivåer inser allvaret i den kris som kulturen genomgår nu och vilka långsiktiga konsekvenser den kan få. Det måste också skapas en förståelse för att vi inte kan arbeta som tidigare, då en del av de arbetsmoment vi utför innebär en större risk för smittspridning än vid vanligt kontorsarbete.

– I och med att våra medlemmar till största delen är fast anställda går våra och institutionernas önskemål ofta hand i hand. En offentlig finansiering innebär många fördelar men också olyckliga begränsningar i viss lagstiftning, som nu i dessa kristider, att det inte är möjligt att få stöd för korttidsarbete.

– Det allra viktigaste är att arbeta för ett ännu bredare stöd för den klassiska musiken, både bland allmänhet och politiker, och att den inte ses som en belastning utan som den tillgång den är i ett samhälle.

Vilka är Symfs viktigaste frågor just nu?

– Allra högst upp står självklart att hantera konsekvenserna av pandemin. För våra frilansare är a-kassan en viktig fråga, inte minst i dessa tider. Förståelsen för de villkor som de arbetar under kan definitivt bli bättre och gärna stöttas med tydligare regelverk. Det gäller även för arbetsförmedlingen, där SGI är också en ständig källa för huvudbry då regelverket inte harmoniserar med hur verkligheten ser ut. Däremot vill vi inte att gränsen mellan att vara löntagare och egenföretagare suddas ut. Vi vill bromsa den utvecklingen för att inte locka till att minska antalet anställda som löntagare och i stället engagera tillfälligt på faktura. Många tvingas i dag till att bli kombinatörer, och företagande ska man inte tvingas in i. Eftersom det kan vara enklare att endast välja ett avlöningssätt väljer många att fakturera även institutionerna, vilket på sikt undergräver kollektivavtalen.

– Det måste snarare bli enklare att ersätta musiker som anställda även vid korta tillfälliga engagemang utanför institutionerna för att minska utvecklingen mot det ofrivilliga egenföretagandet.

– I det långa perspektivet är självklart finansieringen av institutionerna, samverkansmodellen, fortsatt en viktig fråga. Jämställdhet (#metoo), barnomsorg på obekväm arbetstid med tanke på våra arbetstider, den inhemska återväxten av musiker (musikskolorna), ett hållbart arbetsliv med tanke på höjd pensionsålder är andra fokusområden. Vi har också en avtalsrörelse som nog kommer att bli en utmaning.