Meny

Välj rätt musik – för bättre arbetsmiljö

En ny rapport från Handelsanställdas förbund visar att valet av musik är avgörande för de anställdas trivsel, motivation och även försäljningssiffrorna.

Då personalen själv får välja att spela musik, till exempel i butiken eller på lagret så ökar arbetsmotivationen och det känns enklare och roligare att arbeta.

Anställda i butiker där man har avtal med SAMI och Stim upplever att musiken är positiv för arbetsmiljön. Enligt rapporten kan en orsak till detta kan vara att kvaliteten på musiken upplevs som bättre och att det finns möjlighet till betydligt större variation. Ju mer omväxlande musiken är och ju mer inflytande man har i valet av musik, desto mer uppskattas musiken av de anställda. Musik som är alltför repetitiv, där man inte känner igen låtarna har däremot motsatt effekt. Man behöver helt enkelt den kända och varierade repertoar som SAMI erbjuder för att folk ska trivas.

61,2%

Sannolikheten för att arbetsmiljön ska upplevas som positiv är 61,2% högre om man arbetar på ett företag som spelar skyddad musik.

Rapportförfattaren, Stefan Carlén, chefsekonom och utredningschef på Handelsanställdas förbund, menar att musik är en så viktig arbetsmiljöfråga att den borde ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet alla företag är skyldiga att göra. En musikstrategi som passar varumärket och där anställda kan få vara med och bestämma över musiken som spelas skulle leda till både bättre arbetsmiljö och mer motiverad personal.

I rapporten slutliga rekommendationer finns även konkreta tips till företagare:
1. Teckna musikavtal för skyddad musik hos SAMI och Stim.
2. Ta professionell hjälp med att ringa in vilken musik som passar för just din verksamhet, och se den som en del av både varumärkesarbetet och arbetsmiljön.
3. Låt dina anställda vara delaktiga i valet av musik, och utbilda dem om vilken musik som passar arbetsplatsen.

Genom att välja skyddad musik via SAMI får du tillgång miljontals låtar från hela världen – musik som gör att både anställda och kunder trivs bättre. Det är självklart även bättre för försäljningen.

Läs hela undersökningen här.