Meny

Om du har fått ett mejl, är det enklast att klicka på den bifogade länken och göra din redovisning där. Då är många av dina uppgifter redan ifyllda i redovisningsformuläret.

Har du inte har tillgång till mejlet, eller om du har fått ett vanligt brev, kan du göra din redovisning här. Ha ditt kundnummer till hands och välj ditt verksamhetsområde:

Utebliven musikredovisning

Din musikredovisning behövs för att vi ska kunna räkna ut hur mycket du ska betala i musikavgift. Uppgifterna ligger till grund för din faktura och behövs för att din musikavgift ska bli rätt.

Den som struntar i att skicka in sin redovisning eller skickar in den efter sista svarsdagen får istället en schablonberäknad faktura som baseras på uppskattade uppgifter. Dessutom tillkommer en administrativ avgift om 500 kr (exklusive moms).