Meny

Lite förenklat beräknar vi ersättningen så här:

 1. När du fyller i en SAMI-lista anger en  du en rollkod som visar vilken roll du hade på inspelningen. Varje rollkod motsvarar ett visst antal poäng
 2. SAMI får spelrapporter från bland andra radio och tv, dessa innehåller uppgifter om vilka låtar som spelats och hur mycket (antal minuter)
 3. Spelrapporterna matchas mot vår databas och kopplar ihop spelade låtar med alla medverkande och deras rollkoder
 4. Rollkodens poäng multipliceras med antal spelade minuter och ger en totalpoäng
 5. Årets insamlade pengar fördelas sedan på alla medverkande utifrån deras totalpoäng
 6. Pengarna kan betalas ut

För artister och musiker som är anslutna till sällskap i andra länder skickas ersättningen till respektive systersällskap, som i sin tur betalar ut den till sina medlemmar.

Rollkoderna och deras poäng

På SAMI-listan anges varje medverkandes roll – en för varje låt. Rollkoder ger olika poäng beroende på vilket sätt man medverkat på inspelningen, till exempel soloartist, musiker eller dirigent. Poängen fördelas i korthet så här:

 • Soloartist: 1-7 poäng
 • Gruppmedlem: 1-7 poäng
 • Orkestermedlem: 1 poäng
 • Körmedlem: 1 poäng
 • Musiker/vokalist: 1-2 poäng
 • Orkesterdirigent: 3 eller 5 poäng
 • Kördirigent: 3 eller 5 poäng
 • Ljudande producent: 2-3 poäng
 • Konstnärlig producent: 0,66-1 poäng