Meny

Bakgrund
Allt sedan SAMI bildades har fördelning av insamlade ersättningar byggt på en kategorisering och värdering av artisternas och musikernas medverkan på en inspelning. Det gamla regelsystemet hade alltså många år på nacken och har endast utvecklats marginellt över tid.Eftersom artister och musiker själva kategoriserar sin medverkan på SAMI-listan, ställs höga krav på rollkodernas definitioner. De måste vara formulerade så att artister och musiker känner igen sig. Sedan de tidigare rollkoderna togs fram har dessutom musikvärlden utvecklats vad gäller hur utövande konstnärer skapar och jobbar med ljud och musik – de gamla rollkoderna hade helt enkelt inte följt med i utvecklingen.

Att uppdatera rollkoderna har därför varit en prioriterad fråga för styrelsen de senaste åren. En arbetsgrupp med representanter både från styrelsen och expertis från SAMI:s tjänstemän har arbetat med förslaget till nya rollkoder sedan 2015. Uppdraget till arbetsgruppen var att modernisera rollkoderna samt att anpassa dem efter de tekniska förutsättningar som finns idag, såväl nationellt som internationellt. På SAMI:s årsstämma 2018 beslutades att godkänna arbetsgruppens förslag.

Om de nya rollkoderna
Rollkodsmatrisen har lagts samman till en enklare modell som gör det lättare att hitta rätt rollkod när man fyller i SAMI-listan. Rollkoderna Kapellmästare och Studiodirigent har tagits bort och ersatts av Ljudande producent (någon som både spelar och har en producentroll) och Konstnärlig producent (någon som inte spelar, men påverkar inspelningen konstnärligt).

Rollkoden Musiker har traditionellt bara kunnat få ett poäng oavsett om den medverkande har spelat flera instrument. Enligt de nya rollkoderna kan rollen nu få två poäng om den medverkande spelat flera instrument inom olika instrumentgrupper. Instrumentgrupperna bygger på den instrumentgruppering som används internationellt av samarbetsorganisationen SCAPR och tillämpas av flertalet kollektiva rättighetsförvaltande organisationer.

Det är viktigt att registrera alla instrument på SAMI-listan för att inte gå miste om svenska och internationella ersättningar. För att harmonisera med internationell tillämpning delas instrument och vokalinsatser in i instrumentgrupper enligt följande:

  • Keyboards

  • Mechanical

  • Percussion

  • Strings

  • Tuned percussion

  • Vocal

  • Wind

  • Others

Rollkoder och poäng
Rollkoderna Orkestermedlem och Körmedlem finns med två gånger, dels på utövartyp Huvudartist och dels på Musiker. När du fyller i en SAMI-lista behöver du dock inte fundera över vilken av dem du ska välja – systemet väljer åt dig. Vilken det blir beror på om du medverkat på en inspelning av klassiskt verk eller en vanlig inspelning. Poängen är densamma.

Rollkoder och poäng
I korthet fördelas poängen för en inspelning enligt följande.

  • Soloartist: 1-7 poäng

  • Gruppmedlem: 1-7 poäng

  • Orkestermedlem: 1 poäng

  • Körmedlem: 1 poäng

  • Musiker/vokalist: 1-2 poäng

  • Orkesterdirigent: 3 eller 5 poäng

  • Kördirigent: 3 eller 5 poäng

  • Ljudande producent: 2-3 poäng

  • Konstnärlig producent: 0,66-1 poäng

Läs mer om rollkoder och poäng i dokumenten nedan.