Meny

För att samla in din ersättning för så kallat offentligt framförande, tecknar vi musikavtal med företag som använder musik i sin verksamhet. Det är allt från restauranger, butiker, gym och hotell, till idrottsarenor, sjukhus och större arbetsplatser. Tiotusentals företag, föreningar, kommuner, regioner och myndigheter betalar till SAMI för att spela musik offentligt.

Samma typ av ersättning samlar vi in åt dig när din musik spelas i andra länder. Det gör vi med hjälp av utväxlingsavtal som vi tecknat med utövarorganisationer över hela världen. När din låt spelas utomlands kan vi begära hem din ersättning från den utländska organisationen, så att vi kan betala ut pengarna till dig.

Vi samarbetar också med Ifpi för att samla in ersättning när inspelad musik sprids via radio, tv eller sändning via internet. Via Copyswede samlar vi in ersättning för privatkopiering och vidaresändning.

När du får din utbetalning kan du se detaljerad information om varifrån pengarna  kommer på Mina Sidor. SAMI:s samtliga insamlingsområden ser du i faktarutan nedan (klicka på rutan för att öppna upp den).

SAMI:s insamlingsområden

SAMI samlar in upphovsrättslig ersättning från en mängd olika områden:

  • Offentligt framförande – När företag, föreningar, offentlig förvaltning och organisationer spelar musik i sin verksamhet. Hit räknas även ersättning för multimedial musikanvändning vid kommunala och privata skolor, denna ersättning samlas in via med Stim.
  • Internationella ersättningar – Insamling via SAMI:s internationella utväxlingsavtal med utövarorganisationer över hela världen. Avtalen gör att vi kan samla in ersättning till artister och musiker när deras låtar spelas utomlands.
  • Radio och tv – Omfattar kommersiell radio (kommersiella radiostationer betalar för den inspelade musik som de använder i sina program), public service (Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion betalar ersättning till SAMI för att de använder musik i sina program, både i etern och via sina webbplatser) och övrig radio/tv (kommersiella tv-bolag, lokal-tv och närradiostationer betalar för sin musikanvändning och -spridning).
  • Webcasting – Ljudutsändning via internet som kan fungera som en kompletterande sändningskanal för en vanlig radiostation. Det finns också ett större antal renodlade webbradiostationer som uteslutande sänder sina program via internet.
  • Simulcasting – När till exempel ett radioprogram sänds samtidigt och oförändrat på internet. För detta krävs särskilda avtal.
  • Kabelersättning – Betalas av de aktörer som vill vidaresända radio och tv i något sammanhang, till exempel kabel- och tv-operatörer.
  • Fonogramersättning – Kallas även biblioteksersättning. En ersättning för inspelningar som lånas ut på biblioteken. Regeringen fastställer ersättningen varje år och Författarfonden förser SAMI med statistik på utlåningen.
  • Privatkopieringsersättning (PKE) – Ersättning för kompenserar för laglig privatkopiering av musik, film och tv-program. Betalas av företag i elektronikbranschen för produkter som är särskilt ägnade för privatkopiering.
  • Tilläggsersättning – Kompensation till artister och musiker från musikbolaget, med anledning av att skyddstiden förlängdes från 50 till 70 år. SAMI samlar in och distribuerar tilläggsersättningen på uppdrag av Svenska Musikerförbundet.

När musik används i radio, tv och på internet är det Ifpi som sköter insamlingen. Den insamlade ersättningen delas lika mellan SAMI och Ifpi.

På uppdrag av SAMI samlar Copyswede in ersättningen för kabelersättning och PKE.