Meny

Upphovsrätten är viktig för hela musikindustrin och för allt musikskapande i Sverige. Den ger kompositörer och textförfattare rätt att själva bestämma över sina verk och rätt att ta betalt för sitt arbete. Artisters och musikers utövande skyddas och för skivbolagen skyddar den investeringen.

Närstående rättigheter

En utövares närstående rättigheter omfattar en ensamrätt att spela in, kopiera och tillgängliggöra den inspelade musiken till allmänheten. För utövande konstnärer har ensamrätten, som innebär att utövaren själv bestämmer när den inspelade musiken görs tillgänglig, inskränkts genom 47 § som istället fastställer att utövaren har en ersättningsrätt när musiken används. Artister och musiker kan alltså inte neka någon att framföra deras inspelningar offentligt, däremot ska den som spelar musik på exempelvis radio eller i butiker, betala för det.

Den ersättning som SAMI samlar in för offentligt framförande regleras i 47§. Ersättningsrätten omfattar offentligt framförande, överföring och vidaresändning. Om överföringen sker on-demand så gäller inte ersättningsrätten, då är det ensamrätten som gäller.

För flertalet artister och musiker är den upphovsrättsliga ersättningen en viktig inkomstkälla, särskilt för dem som endast har medverkat vid en studioinspelning för en engångsersättning och därmed saknar royalty från skivbolaget.

Kollektiv insamling

Enligt URL ska ersättningar samlas in kollektivt. SAMI:s medlemmar utgör ett sådant kollektiv. Samtidigt säger lagen att vi ska ställa krav på betalning, tillsammans med dem som producerar musiken. Därför samarbetar SAMI med skivbolagens intresseorganisation Ifpi Sverige. Ersättningsrätten gäller under 70 år från det år inspelningen gjordes.

Vill du veta mer om upphovsrätt och ta del av olika webbinarier på temat, så föreslår vi att du besöker Patent- och registreringsverkets hemsida som också är vår kontrollmyndighet.