Meny

UTÖVARNAS EXKLUSIVA RÄTTIGHETER (URL §45)
Utövande konstnärer har rätt att förfoga över sitt verk och göra det tillgängligt för allmänheten. En utövare kan själv avtala om framförandet ska tas upp på grammofonskiva, cd, film eller annan tjänst för återgivning, om man ska få kopiera en upptagning av framförandet, eller göra det tillgängligt för allmänheten.

Lagen säger tydligt att det inte är tillåtet att spela in, sända i radio eller tv eller på annat sätt göra en konstnärs verk tillgängligt för allmänheten utan hens samtycke. Den ger också skydd mot olovlig kopiering av inspelningar.

UTÖVARNAS ERSÄTTNINGSRÄTT (URL §47)
Utövare och producenter inte hindra att inspelad musik används offentligt eller överförs till allmänheten. Den som använder musik är däremot skyldig att betala för det. Utövare och producenter måste enligt lagen framställa sina ersättningskrav gemensamt och samtidigt. Därför samarbetar SAMI med musikbolagen, genom Ifpi Sverige.

Ersättningsrätten gäller under 70 år från det år inspelningen gjordes.

Närstående rättigheter

En utövares närstående rättigheter omfattar en ensamrätt att spela in, kopiera och tillgängliggöra den inspelade musiken till allmänheten. Den ersättning som SAMI samlar in för offentligt framförande regleras i §47. För utövande konstnärer, som artister och musiker, har ensamrätten inskränkts genom §47. Inskränkningen gör att utövaren själv inte bestämmer när den inspelade musiken görs tillgänglig, men istället har en ersättningsrätt när musiken används. Artister och musiker kan alltså inte neka någon att framföra deras inspelningar offentligt, däremot ska den som spelar musik på exempelvis radio eller i butiker, betala för det.

Ersättningsrätten omfattar offentligt framförande, överföring och vidaresändning. Om överföringen sker on-demand så gäller inte ersättningsrätten, då är det ensamrätten som gäller.

För många artister och musiker är den upphovsrättsliga ersättningen en viktig inkomstkälla. Det gäller särskilt för dem som enbart medverkar vid studioinspelningar och bara får betalt för dessa tillfällen. De saknar royalty från skivbolaget och får sin ersättning från SAMI när inspelningarna framförs offentligt.

Kollektiv insamling

Enligt URL ska ersättningar samlas in kollektivt. SAMI:s medlemmar utgör ett sådant kollektiv. Samtidigt säger lagen att vi ska ställa krav på betalning tillsammans med dem som producerar musiken. Därför samarbetar SAMI med skivbolagens intresseorganisation Ifpi Sverige.

SAMI:s insamling av ersättning omfattar all repertoar som enligt svensk lagstiftning är skyddad i ersättningshänseende. Föreskrifter avseende ersättningsrättens tillämpning på musik med ursprung utanför Sverige och EU/EEA, finns i Internationella upphovsrättsförordningen (1994:193).

Enligt 13 § gäller ersättningsrätten vid användning av musik som spelats in i ett Romkonventionsland och därutöver för musik som har gjorts av en producent som är medborgare i/har sin vanliga vistelseort i/är en juridisk person från ett konventionsland, förutsatt att det andra landet ger motsvarande rätt till ersättning för användning av musik med ursprung i Sverige. Enligt 26 § gäller på motsvarande sätt ersättningsrätten för musik med ursprung i ett WPPT-land.

Information om vilka länder som undertecknat Romkonventionen (Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations) och WPPT (WIPO Performances and Phonograms Treaty) finns på WIPO:s hemsida, www.wipo.int

Vill du veta mer om upphovsrätt?
Läs mer på Patent- och registreringsverkets hemsida →

 

(Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk kallas upphovsrättslagen, URL)