Meny
    sami.se »
  • FAQ
  • »
  • Är detta en helt ny typ av lagkonstruktion?

Nej. Modellen för en garanterad oavvislig rätt till ersättning är inte ny utan förekommer redan inom EU-rätten i uthyrnings- och utlåningsdirektivet från år 2006 i vilket inspiration till lagstiftning kan hämtas. En oavvislig ersättningsrätt finns också implementerad i bland annat spansk lagstiftning där den har fallit väl ut. Införandet skedde redan i samband med direktiv 2001/29 (Info Soc) och har ansetts förenligt med det direktivet.