Meny
    sami.se »
  • FAQ
  • »
  • Finns det risk för att vi får spretiga ersättningsmodeller i Europa?

Sverige ligger på många sätt före när det gäller användande av digitala tjänster. Det gör att svenska artister och musiker riskerar att ta de stora smällarna, tidigare, när ersättningsmodellerna förändras snabbt. Sverige behöver därför vara berett att gå före för att visa att ny teknik också behöver följas av ett rimligt skydd och rimliga ersättningar för utövare.

En viss risk finns naturligtvis för att lagstiftningarna och ersättningsmodellerna skiljer sig åt, men för Sveriges del borde det vara prioriterat att få till en så rättvis och bra lagstiftningen som möjligt. Sverige måste vara i framkant såväl när det gäller trender och teknik som när det gäller att säkerställa rimliga ersättningsmodeller och rättigheter i den digitala eran.

Redan idag ser ersättningssystemen lite olika ut mellan länderna. De kollektiva förvaltningsorganisationerna har kunnat lösa det genom bilaterala avtal. Motsvarande system kan införas för den här ersättningsprincipen.