Meny
    sami.se »
  • FAQ
  • »
  • Fördelar SAMI till utländska musiker – hur vet man i så fall att de hamnar rätt?

Ersättning som tillkommer musiker som är anslutna till annan utländsk förvaltningsorganisation kommer att hanteras enligt SAMI:s utväxlingsavtal (bilaterala) avtal. Fördelningen sker i insamlande land och mottagande organisation ska betala igenom ersättningen till berörda musiker i enlighet med erhållet statement.