Meny
    sami.se »
  • FAQ
  • »
  • Har den spanska lagstiftningen fallit väl ut?

Ja. Den spanska lagstiftningen har inneburit väsentligt mer intäkter till utövarna, och visar att det går att införa en oavvislig ersättningsrätt som stärker upphovsrättsinnehavarna.

I debatten som föregick antagandet av Upphovsrättsdirektivet förekom det en rad felaktigheter om den spanska upphovsrättslagstiftningen. Det var framförallt politiker som missförstod och ammanblandade det som handlar om en oavvislig rätt till ersättning med det som ligger i Art. 15 i Upphovsrättsdirektivet, och som felaktigt kallats ”länkskatt”. Eftersom artikel 15 var mycket kontroversiell inför antagandet av direktivet, användes Spanien som ett ”avskräckande exempel”.