Meny
    sami.se »
  • FAQ
  • »
  • Hotar oavvislig ersättningsrätt avtalsfrihet?

Nej. En oavvislig ersättningsrätt handlar om att införa en ny rättighet som möjliggör rättvisare villkor på en marknad där de flesta utövare har för svag position för att hävda sina intressen genom avtal. Genom införandet av en ny rättighet blir parterna något mer jämbördiga och ”avtalsfriheten” i någon mening reell.