Meny
    sami.se »
  • FAQ
  • »
  • Hur beräknas tilläggsersättningen?

Tilläggsersättningen uppgår till 20% av de bruttointäkter skivbolaget har haft till följd av rätten att utnyttja inspelningen. Det innebär att alla intäkter som kan hänföras till inspelningen ska tas med i underlaget för beräkningen. Undantaget är i förekommande fall bolagets intäkter för:
• överföring och offentligt framförande till allmänheten som ersätts enligt 47§ URL, laglig privatkopiering enligt 26§ URL, samt
• uthyrning av inspelningen